Co je to inkaso?

Je inkasní příkaz nebo také vyrovnání pohledávky. Inkaso se využívá jako pokyn k provedení platby u pravidelných plateb z účtu, například platba nájemného, elektřiny, plynu atd. Tento příkaz k provedení platby však nezadává plátce sám, ale příjemce platby. Pro inkaso je povinné, aby plátce dal své bance povolení, že s prováděním inkasa souhlasí. Musí však stanovit maximální částku, kterou si subjekt může z účtu v dané časové periodě strhnout. Jde o způsob úhrady, do něhož vstupují tři strany a který je založen na důvěře: banka, plátce inkasa a příjemce inkasa.

Podobné často kladené otázky

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz