Uhlíkově neutrální země

Země, které se samy zavázaly k tomu, že budou uhlíkově neutrální, mají takový cíl, že plánují vypustit jen tolik emisí skleníkových plynů, které zároveň dokážou ze země absorbovat. K dosažení tohoto cíle musí být tedy emise skleníkových plynů vyváženy jejich zachycováním ve stejném množství.

Státy sledující tento cíl většinou přecházejí na nízkouhlíkovou ekonomiku, což je ekonomika založená na zdrojích nízkouhlíkové energie, která produkuje minimální množství emisí skleníkových plynů do atmosféry, především se jedná o skleníkový plyn oxid uhličitý. Zavedení nízkouhlíkové ekonomiky vyžaduje výrazné rozšíření technologií s nízkou nebo nulovou produkcí uhlíku, mezi které patří technologie využívající obnovitelné zdroje a technologie umožňující zachycování a ukládání uhlíku (CCS, z anglického Carbon Capture and Storage). Důležitou roli hraje zvyšování efektivnosti technologií a snižování energetické náročnosti.

Podobné často kladené otázky

S tématem souvisí

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz