Malá vodní elektrárna – výhody a nevýhodyVýhody:

• Energie se počítá k obnovitelným zdrojům – nelze ji vyčerpat. Zároveň její provoz minimálně znečišťuje okolí.

• Vodní elektrárny vyžadují minimální obsluhu i údržbu a zároveň je můžete ovládat na dálku.

• Malé vodní elektrárny prakticky nevytvářejí zaplavenou plochu a jsou velice levné na provoz.

• Můžete je nastartovat během několika sekund

• Přehradní hráz může zabránit i menším povodním

Nevýhody:

• U přehradních nádrží je třeba počítat s vysokou cenou a časem výstavby a nutností zatopení velkého území.

• Jejich činnost závisí na stabilním průtoku vody.

• Přehradní hráze a jezy většinou brání běžnému lodnímu provozu na řece a je proto nutné vybudovat systém plavebních komor a zdymadel.

• Přehradní hráze a vyšší jezy bohužel brání tahu ryb. Dá se to vyřešit vybudováním cest pro ryby.

• Přehrada změní teplotu vody v řece. Například v Praze již Vltava nezamrzá.

Podobné často kladené otázky

S tématem souvisí

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz