Distribuční sazba D56d

  v ceníku dodavatelů nejčastěji označena jako TEPELNÉ ČERPADLO
  tuto sazbu bylo možné přiznat do 31. 3. 2016, pokud tato podmínka byla splněna, může být uplatněna i nadále
  domácnost, která využívá k vytápění tepelné čerpadlo, jehož výkon kryje minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu
  odběr elektřiny v obou tarifech – vysokém i nízkém
  v nízkém tarifu probíhá odběr 22 hodin denně, maximálně v 7 vnitrodenních úsecích
  ve vysokém tarifu je tepelné čerpadlo automaticky vypínáno prostřednictvím tzv. HDO – hromadným dálkovým ovládáním
  přesnou dobu určuje distributor
  přibližná průměrná spotřeba VT 0,8 MWh, NT 15,2 MWh
  alternativou je distribuční sazba D57d
  D56d nahradila původní distribuční sazbu D55dPodobné často kladené otázky

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz