Jaký je rozdíl mezi povinným ručením a havarijním pojištěním?

Zatímco povinné ručení si musí sjednat každý majitel, či provozovatel vozidla, havarijní pojištění je volitelné. Povinné ručení kryje škody, které způsobilo vozidlo svým provozem, například havárií, a to škody na vozidle druhé osoby, na jejím majetku, na zdraví, životě, dále pak ušlý zisk. Jde o škody, které vznikly kvůli provozu vozidla. Bez sjednaného povinného ručení nesmí vozidlo vjíždět na komunikace.

Z havarijního pojištění se hradí škody, které vzniknou na majetku pojištěného, může jít o škody vzniklé při havárii, kvůli živlům, odcizení vozidla, nebo vandalismu. Pokud škoda vznikla při havárii, kterou zavinila druhá strana, hradí se tato škoda z povinného ručení viníka.Podobné často kladené otázky

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz