Kalkulátor.cz | 26. 10. 2023

Jak rozpoznat lichvu a jak se před ní ochránit

Lichva – slovo, které sice zní docela starosvětsky, ale stále je to problém, se kterým se můžeme setkat i v dnešní době. Co to vlastně lichva je, a jak ji poznat? Jak se můžeme chránit před finančními pastmi, které mohou ohrozit naše finance? V tomto článku se podíváme na to, co lichva znamená, jak ji poznat a hlavně, jak se jí velkým obloukem vyhnout.

Co je lichva?

Je to v podstatě forma finančního zneužití, kdy jedna strana získává nepřiměřený prospěch na úkor strany druhé. Většinou se jedná o vysoké úroky nebo poplatky, které jsou nesrovnatelné s běžnými finančními trhy. Lichvu můžete poznat podle tří klíčových faktorů:

Nepoměr plnění: Lichvář získává více, než je fér, a naopak, druhá strana dává více, než by měla. Na první pohled vám může napovědět nerovnováha, která se projevuje výrazně vysokými úroky a poplatky.
Tíseň a nezkušenost: Lichváři často číhají na lidi, kteří jsou v tísni nebo jejich finanční gramotnost není dostatečná. Využívají situací, kdy lidé potřebují peníze rychle a nemají jinou alternativu.
Zneužití tísně: To je jádro problému. Lichváři totiž využívají finanční tísně člověka a nespravedlivě vydělávají na jeho úkor.

Jak lichvu rozpoznat?

Poznat lichvu nemusí být vůbec snadné, ale existuje několik klíčových signálů, které by vás měly upozornit:

Nadměrně vysoké úroky: Jako první varovný signál může být úroková míra. Jestli zjistíte, že je příliš vysoká ve srovnání s běžnými tržními sazbami, například u bank, „vezměte nohy na ramena“ a zvolte raději jinou formu půjčky.
Nesrozumitelné podmínky: Neporozumíte-li obsahu smlouvy nebo podmínkám, měli byste se mít na pozoru. Lichváři totiž často skrývají důležité informace za komplikovanými formulacemi.
Agresivní nátlak: Pokud vás někdo tlačí, abyste přijali finanční nabídku rychle a bez dostatečného času na zvážení, buďte opatrní – i to jsou totiž časté praktiky lichvářů.
Záruky a majetek: Někdy se dokonce stane, že lichváři po vás mohou požadovat nějaké cennosti nebo majetek jako záruku.

Rozumná půjčka? Jde to!

Nechte si prověřit vaše možnosti Vlkem Kalkulátorem

Jak se před lichvou chránit?

Finanční vzdělání: I když se to neslučuje s naší představou na sobotní program, ale věnujte čas finančnímu vzdělání - zjistěte si o finančních produktech a úrocích alespoň základní informace. Čím více víte, tím lépe budete schopni lichvu rozeznat.
Čtení smluv: Nikdy nepodepisujte smlouvu, kterou jste si důkladně nepročetli, a pokud nerozumíte podmínkám, konzultujte je s odborníkem – právním nebo finančním poradcem.
Alternativy: Hledejte jiné (legální) alternativy půjčky, jako jsou bankovní půjčky nebo úvěry.
Zálohy: Nikdy neposkytujte cennosti nebo majetek jako záruku bez důkladného zvážení.

Pozor na dluhovou past

Právě dluhová past je něco, co vám hrozí zejména u lichváře. Když z nějakého důvodu nebudete schopni půjčku splácet, rychle vám začnou naskakovat úroky a další poplatky. Můžete se tak dostat do začarovaného kruhu, kdy budete splátku hradit z další půjčky, až do té doby, dokud se nedostanete do pasti, z které často vede cesta pouze exekucí a osobním bankrotem. Právě na lidi, kteří už se v dluhové pasti ocitli, lichváři často svými nátlakovými aktivitami cílí.

Pamatujte, že prevence je vždy nejlepší cesta. Nepůjčujte si peníze od neznámých a nedůvěryhodných zdrojů. Důležité je mít své investice i úspory pod kontrolou, a pokud už si budete muset peníze přece jen půjčit, zajděte raději do banky. Ty obvykle nabízejí jasné a transparentní podmínky, pevně stanovený úrok i ochranu spotřebitele. Správné rozhodnutí ohledně půjček vám totiž může ušetřit do budoucna spoustu stresu a nepříjemností.

Tip: S námi na stres z půjček můžete zapomenout. Pracujeme totiž s ověřenými partnery, a navíc máte o všem dokonalý přehled. Více informací najdete tady.