Kalkulátor.cz | 30. 5. 2023

Dejte si pozor na zvýšení cen energií, na které dodavatel nemá právo

Obchodníci s energiemi často obcházejí zákon zvyšováním cen při automatickém prodloužení smlouvy či omezením platnosti sjednaného ceníku. Vyplývá to z tiskové zprávy Energetického regulačního úřadu, na který dorazilo velké množství stížností od spotřebitelů. Bude se teď muset zabývat celou řadou návrhů na mimosoudní řešení sporů.

Jak může dodavatel změnit ceny

Poskytovatel energie samozřejmě může změnit své ceny. Problém je v tom, že je-li tato změna jednostranná, tzn. vznikne na straně obchodníka, musí subjekt své zákazníky o změně informovat alespoň měsíc předem. Že klientovi oznámení o změnách zaslal navíc musí být schopen prokázat, což je pravidlo, které, jak se zdá, někteří poskytovatelé porušují. ERÚ v tiskové zprávě radí, aby spotřebitelé svým dodavatelům namítali neúčinnost změn.

Pozor na růst cen: Co když vám končí fixace?

Omezení platnosti ceníku

Jedním ze způsobů, jak dodavatel může změnu cen obejít, je smlouva se zákazníkem na dobu určitou, kde klient předpokládá, že cena je fixní na celou dobu platnosti smlouvy. Ve skutečnosti je však dohodnutá pouze na část doby, po kterou smlouva platí. Poté se cena změní dle aktuálního ceníku dodavatele. Ti se přitom brátí, že nejde o jednostranné zvýšení cen, ale o zvýšení předem dohodnuté. To by ale platilo jedině v případě, že by byla konkrétní hodnota zvýšení sjednána už při uzavření smlouvy.

Automatické prodloužení smlouvy

Další formou „podvodu“ na spotřebitele je, když zákazník uzavře smlouvu na dobu určitou s ujednáním, v kterém je uvedeno, že pokud vztah sám neukončí, bude smlouva prodloužena na další období. Ve smlouvě je přitom psáno, že v tomto případě lze prodloužení smlouvy učinit i bez výslovného souhlasu klienta. V nové smlouvě však už stojí nové ceny, které odpovídá podmínkám uveřejněným naposledy před prodloužením.

Co se týče druhého případu, pokud nesouhlasíte s prodloužením smlouvy kvůli novým cenám, máte právo ji vypovědět do 20. dne před prožloužením. „Smlouva s automatickou prolongací není sama o sobě zakázaná, ani nijak závadná. Je ale potřeba, aby si zákazník pamatoval termín, kdy se prodlužuje, a v případě nezájmu o další spolupráci ji vypověděl,“ radí členka Rady ERÚ Markéta Zemanová.

Spočítejte si s námi nejvýhodnější nabídku energií

Nenabídneme vám jen nejlepší cenu, ale i nejserióznějšího dodavatele!

Buďte obezřetní, radí ERÚ

V každém případě je podle ERÚ třeba být obezřetný už při uzavírání smlouvy. Zjistěte si, zda cena v nabídce je fixní po celou dobu jejího trvání. Smlouvu můžete zkonzultovat s právníkem, abyste měli jistotu, že neobsahuje žádné zákonné kličky. Neprošvihněte dobu, kdy bude pár týdnů před vypršením smlouvy, abyste se v klidu rozhodli, jak se situací dále naložit. Pro zajímavost, ERÚ jen za loňský rok řešil více než 22 tisíc podání souvisejících s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

Obezřetnost i při koupi solárních panelů: Dejte si pozor na placení záloh

NačítámNačítám