Michaela Kadlecová  | 24. 3. 2023

Počet slunečných dnů napoví, jak se vám vyplatí soláry

Solární elektrárny vyrábějí elektřinu ze slunečního svitu, takže to, zda vyjde slunce, anebo bude zataženo je pro ně klíčové. Jak střízlivě posoudit návratnost fotovoltaiky na domě a jak zjistit počet slunečných dnů ve vaší lokalitě?

Chcete zjistit, jak se u vás vyplatí fotovoltaika?

Nechte nám své číslo a my se vám ozveme, abychom zjistili, jaká je situace právě u vás.

Doba slunečního svitu

Jako sluneční den označujeme takový, kdy slunce na nebo nezakrývají žádné mraky a sluneční paprsky mohou dopadat s plnou intenzitou na zemi. Počet takových dnů je u nás dnes průměrně 1500 hodin ročně, tento údaj ale o konkrétním místě skoro nic neprozradí. V jednotlivých lokalitách jsou totiž v slunečním svitu velké rozdíly. Zatímco například ve Znojmě si užívají 1715 hodin slunečního svitu ročně, v Teplicích jen 1156 hodin, což je značný rozdíl. Všeobecně lze říci, že v České republice svítí slunce nejvíce na jižní Moravě, zhruba do úrovně Brna. Naopak nejméně slunce a tudíž nejnižší efektivita solárních panelů je v pohraničních oblastech na severu.

Přečtěte si: Vyplatí se domácí solární elektrárna v roce 2023?

Efektivita fotovoltaiky

Efektivitu solárního panelu ovlivňuje nejenom typ panelu, ale také lokalita, kam panel umístíme, orientace a stínění panelu. Každý, kdo si pořizuje solární panely, chce v první řadě zjistit, kolik panelů bude potřebovat si pořídit, aby vyráběl dostatečné množství elektřiny a kdy se mu jeho investice vrátí. Klíčovým ukazatelem je v tomto případě počet slunečných dnů, po které bude solární elektrárna mít možnost vyrábět naplno elektřinu. Některé společnosti, které oslovují zájemce o fotovoltaiku s nabídkou, tento počet často nadhodnocují, aby investice lépe vypadala. Výkon fotovoltaické elektrárny se uvádí v metrech čtverečních plochy a (kilo)watt hodinách energie za rok. Elektrárna na jihu Moravy může mít výkon kolem 1100-1400 kWh/m2, na severu 900-1000 kWh/m2. Mimochodem na Sahaře je to 2700 kWh/m2.

Kde zjistit počet slunečných dnů?

Údaje o počtu slunečných dnů v konkrétní oblasti je vhodné ověřit. To lze provést buď dotazem na Českém hydrometeorologickém ústavu www.chmi.cz, anebo na konkrétní pobočce, kterou zjistíte na adrese https://www.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-schema. Dále lze informace o slunečním svitu zjistit na mapě https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html.

Pro info: Soláry na panelákách mají šanci. Díky novelizaci budou mít levnější elektřinu

Jak se měří sluneční svit?

Rozeznáváme délku slunečního svitu, která vyjadřuje jak dlouho svítilo konkrétní den na obloze a jeho intenzita dosáhla alespoň 120 W/m2 a uvádí se v hodinách na celé desetiny. Dále se zaznamenává doba slunečního svitu, která se určuje podle toho, jak dlouho bylo slunce nad obzorem. Délka slunečního svitu se zaznamenává pomocí tzv. Cambellova- Stokesova heliografu, který má podobu skleněné koule v jejímž ohnisku se umísťuje pásek, který slunce propaluje. Další heliografy využívají registrační kontaktní elektrický teploměr, nebo exponování slunečních paprsků na speciální fotografický papír.

NačítámNačítám