Michaela Kadlecová  | 27. 2. 2023

Ceny energií klesají. Vrátíme se k cenám elektřiny 2020?

Rok 2022 se navždy zapíše do dějin jako dny energetické krize. Ceny elektřiny a plynu se dokonce tak vymkly kontrole, že vláda přistoupila k zastropování cen. Nyní se situace vylepšuje a někteří dodavatelé dokonce nabízejí ceny pod stropem. Znamená to, že se vrátíme k nízkým cenám elektřiny a plynu před válkou na Ukrajině?

Ceny energií dříve nehrály zdaleka tak výraznou roli v podílů nákladů na bydlení. Šlo o pouhý zlomek, který nikdo příliš neřešil, ačkoliv i dříve, jak jsme upozorňovali, šlo správnou volbou dodavatele energií ušetřit tisíce. Elektřina a plyn se zejména kolem pandemie držely na velmi příjemné úrovni, o to větší šok přišel vzápětí. Nejvyšší ceny elektřiny a plynu přišly v létě 2022, poté následoval naštěstí poměrně rychlý pokles. Nynější ceny jsou ale oproti cenám před krizí velmi vysoké, několikanásobné. A ačkoliv stále ještě klesají, na ceny před krizí se zřejmě nedostanou. Již nyní se odborníci shodují na tom, že návratu k nízkým cenám, brání několik důvodů.

Chcete získat nového dodavatele elektřiny?

My v Kalkulator.cz sledujeme ceny elektřiny a víme, od koho je právě nyní nejvýhodnější ji odebírat. Nejde vždy jen o cenu, ale také o to, aby byl dodavatel stabilní. Poradíme také zda, je vhodný fixace, nebo úvazek na dobu neurčitou.

Emisní povolenky

Vývoj cen emisních povolenek energetickou krizi odstartoval, bohužel se jejich cena stále zvyšuje. Na růstu cen se podílely ještě další vlivy, hlavně energetická závislost na Rusku. Zatímco závislost na Rusku jsme ovlivnit mohli, ceny emisních povolenek rostou dále. Obchodovat s nimi totiž mohou různé subjekty, nejenom znečišťovatelé, pro které byly původně určeny. Emisní povolenky se tak dostaly do rukou spekulantů a kvůli jejich skupování cena vylétla vzhůru. Nyní dokonce překročila cenu 100 EUR za tunu odpadu, který znečišťovatel může vypustit do vzduchu. Emisní povolenka tak nyní výrazně prodražuje výrobu elektřin z uhlí. Přitom po ukončení dodávek plynu z Ruska, ze kterého se dříve elektřina často vyráběla, se mnohé státy k výrobě elektřiny z uhlí vrátily. Cenu emisní povolenky ovlivňuje to, že po ní bude poptávka. Kvůli tomu, že nyní málo fouká, takže se méně vyrábí elektřina ve větrných elektrárnách, zároveň se ochlazuje, takže bude třeba více elektřiny na topení, poptávka po „špinavé“ elektřině roste. A stejně tak cena emisní povolenky. "Nižší cena plynu má vliv i na cenu elektřiny, která se ze zemního plynu do značené míry vyrábí. Bohužel výraznou část ceny elektřiny tvoří emisní povolenka, jejíž cena se drží velmi vysoko, k 28. únoru činila 93,7 EUR za tunu CO2. Evropská komise zatím neudělala nic pro to, aby ceny emisní povolenky korigovala. Právě kvůli tomuto faktu nelze očekávat, že by cena elektřiny ještě výrazněji klesala, byť určitý prostor pro další zlevnění ještě je, v jarních a letních měsících vzroste produkce z OZE. Cena silové elektřiny v ročním produktu na rok 2024 (CAL 24) k 28. únoru byla 148,52 EUR/MWh," uvedl Jiří Matoušek, marketingový ředitel dodavatele Centropol. .

Přečtěte si: Má smysl fixace ceny elektřiny pod cenovým stropem?

Válka na Ukrajině

Již před válkou na Ukrajině Rusko zavíralo a otevíralo kohoutky s plynem a tím ovlivňovalo jeho množství a cenu v Evropě. Česká republika byla skoro stoprocentní dovozce plynu, v 98 % z Ruska, podobně na tom bylo i Německo. Válka na Ukrajině tedy uspíšila rozhodnutí nestabilního partnera opustit, navíc Rusko samo přestalo do Evropy plyn dodávat. Cena plynu ovlivňovala výrazně cenu elektřiny, neboť právě z plynu se dnes často elektřina vyrábí. Evropským státům se podařilo velmi úspěšně se ze závislosti na ruském plynu vymanit. Dnes se většinou v Evropě spotřebovává plyn z Norska, dále pak zkapalněný plyn ze Spojených států, Afriky a Asie. Na druhou stranu byl ruský plyn poměrně levný, dovážený plyn je dražší, zároveň je ho omezené množství. "Z roku 2023, kdy jsou ceny zastropované vládním nařízením, uplynuly jen dva měsíce a již největší stabilní dodavatelé nabízejí svým i novým zákazníkům ceny pod úrovní cenového stropu. Důvodem je především příznivý vývoj na velkoobchodních trzích. Projevuje se dopad mírné, nadprůměrně teplé zimy, díky níž zůstalo v zásobnících velké množství plynu, které s ohledem na končící topnou sezónu již nebude vyčerpáno a poslouží jako základ pro vtláčecí období na následující topnou sezónu. Značné objemy plynu se také podařilo ušetřit díky úsporným opatřením a zodpovědnému chování odběratelů z řad domácností i firem. Podle statistik Energetického regulačního úřadu (ERÚ) vloni meziročně spotřeba zemního plynu v České republice klesla o 19 procent. Daří se rovněž nahrazovat ruský plyn dodávkami z jiných zemí," prohlásil Jiří Matoušek.

Nepřehlédněte: Ceníky elektřiny 2023 nebudou platit. Jaké budou ceny elektřiny 2024?

Ceny plynu

Nejvíce plynu spotřebujeme na vytápění, díky mírné zimě a úsporným tendencím jeho spotřeba výrazně poklesla: „Spotřeba plynu v tuzemsku meziročně klesala ve všech měsících loňského roku, nejvýrazněji pak v květnu (-33,3 %). Celkově byla spotřeba nejnižší za posledních osm let. Když ji přepočítáme na teplotní průměr, pak byla dokonce vůbec nejnižší od roku 2001, kdy ERÚ začal vést statistiky o provozu plynárenské soustavy,“ shrnuje Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ. „Úsporným opatřením pomohlo také teplejší počasí, kdy se teplota pohybovala v průměru o 0,9 °C nad dlouhodobým teplotním normálem,“ dodává Stanislav Trávníček. „Kromě klesající spotřeby stojí za povšimnutí i stav tuzemských zásobníků plynu. Zatímco v prosinci 2021 dosahovaly zásoby 49,1 % z celkové kapacity zásobníků, na konci roku 2022 se vyšplhaly téměř na dvojnásobek, 85,2 %. Rekordní byl přitom stav na začátku zimy, kdy byly oproti minulosti zásobníky naplněny prakticky ze 100 %,“ uvádí Stanislav Trávníček. Mezi roky 2020 a 2023 došlo k nárůstu ceny plynu o 54 %. Na plyn se nyní pohlíží jako na zdroj energie minulosti. To je patrné například z toho, že končí podpora kotlů na plyn z kotlíkové dotace. Do budoucna by se tedy lidé měli spotřebičů na plyn spíše zbavovat a nelze očekávat, že cena plynu půjde nějak výrazněji dolů.

Ceny energií jsou stále vysoké

Zatímco dnešní cena elektřiny na burze činí 154 EUR, před válkou na Ukrajině a před začátkem energetické krize v roce 2020 to bylo kolem 44 EUR. Současné ceny jsou tedy více jak trojnásobné. Zároveň od začátku liberalizace trhu s energetikou v České republice nikdy neskákala cena elektřiny o tolik – změny cen byly maximálně v řádech desítek procent, či spíše jen procent. Dodavatelé dnes nabízejí ceny, které jsou vyšší než cenový strop, jen několik z nich zlevnilo na cenu pod stropem. Zastropování cen energií by mělo s největší pravděpodobností skončit letos v prosinci a očekává se, že do té doby na ceny pod stropem zlevní většina dodavatelů. Ceny roku 2020 lze očekávat jen velmi těžko.

Jak řešit volbu dodavatele energií?

Na trhu s energiemi se v posledním roce událo mnoho převratných změn. Odborníci z Ministerstva průmyslu hovoří o redesignu trhu, tedy o překopání pravidel, která doposud platila. "Pokud je v péči stabilního dodavatele, s jeho službami je spokojen a je mu v prolongaci nabídnut produkt na dobu neurčitou s cenou na úrovní nebo pod úrovní cenového stropu, je nejistější u stávajícího dodavatele zůstat. Důležité je, jakou nabídku dostane na rok 2024. Akceptovatelná je rovněž smlouva s fixací ceny pod úrovní cenového stropu, ovšem na období maximálně jednoho až dvou let. Lze očekávat, že velkoobchodní ceny ještě klesnou, což se dříve či později promítne i do ceníků pro koncové zákazníky, a fixace na delší období by tak nebyla výhodná. Jestliže je nabízená cena produktu v prolongaci nad cenovým stropem, zákazník by si měl porovnat nabídky jiných stabilních dodavatelů a případně zvolit nového. Ovšem nabídky pro nové zákazníky, takzvané akviziční, nebývají tak výhodné, jako pro zákazníky stávající. A kromě ceny za silovou elektřinu, případně plyn jako komoditu je důležité porovnávat také takzvaný stálý měsíční plat, který se u jednotlivých dodavatelů liší," uvádí Jiří Matoušek z Centropolu. Pro mnohé zákazníky není snadné takto obtížnou problematiku obsáhnout, proto je výhodné pořídit si partnera, který jim správně poradí. Kalkulator.cz je právě takovým partnerem ve dnešní době, kdy nelze spoléhat na zažitá pravidla. Ceny elektřiny a plynu neustále sledujeme, stejně jako legislativní změny a zákazník vždy poradíme to nejlepší pro ně. Naším cílem je totiž dlouhodobá spolupráce a té lze dosáhnout jen tak, že jsou zákazníci skutečně spokojeni.

NačítámNačítám