Michaela Kadlecová  | 25. 11. 2022

Jak na výpověď dodavateli energií?

Potřebujete podat výpověď dodavateli energií? Víte, kdy tak můžete učinit a jak by měla tato výpověď vypadat?

Hledáte dodavatele elektřiny?

Vyzkoušejte naši kalkulačku elektřiny a najděte si spolehlivého dodavatele.

Výpověď lze podat vždy za přesně stanovených podmínek, závisí na tom, zda odebíráte energie na dobu určitou, nebo neurčitou, případně zda využíváte tzv. spotový tarif.

Kdy lze podat výpověď dodavateli energií?

Při zvýšení neregulované ceny elektřiny, nebo plynu
Při automatickém prodloužení smlouvy na dobu určitou, až do 20. dne před výročím smlouvy
Při ztrátě vlastnického, nebo uživatelského práva (prodej nemovitosti, nebo stěhování)
Po podpisu smlouvy až do 15. dne od zahájení dodávek
Při uzavření smlouvy mimo obchodní prostory dodavatele, například online, do 14-ti dnů od data podpisu smlouvy

Přečtěte si: Jak změnit dodavatele elektřiny? Je to snazší, než si myslíte

Výpovědní lhůta

Pokud odebíráte elektřinu, nebo plyn na základě smlouvy na dobu určitou a cen fixovaných na určité období, pak lze smlouvu vypovědět v období do 20. dne před tzv. výročím smlouvy. Pokud jste smlouvu uzavřeli například na dvouleté období, pak musí výpověď dodavatel obdržet 20 dnů před tím, než toto dvouleté období uplyne. Pokud jste uzavřeli smlouvu na dobu neurčitou, pak výpovědní lhůta trvá tři měsíce. Pokud vypovídáte smlouvu z důvodu ztráty uživatelského, nebo vlastnického práva, pak výpověď platí ke dni podání.

Pro info: Jak a kde zjistím, kdy mi končí smlouva s dodavatelem energií?

Jak má vypadat výpověď dodavateli energií?

Aby byla výpověď dodavateli energií platná, musí mít určité náležitosti. Zaslat ji můžete doporučeně na adresu dodavatele, případně zaslat datovou schránkou, nebo e-mailem. V první řadě je třeba přesně určit, kdo smlouvu vypovídá, takže je třeba udat vaše jméno, příjmení, dále adresu, číslo smlouvy s dodavatelem, datum uzavření smlouvy, adresu odběrného místa a číslo EAN elektroměru a EIC plynoměru. Smlouva dále zahrnuje označení dodavatele, tedy jeho název a sídlo. Dále následuje oznámení o podání výpovědi a také důvod pro výpověď. Důvodem může být změna ceny, ztráta vlastnického nebo uživatelského práva, nesouhlas s automatickým prodloužením smlouvy po uplynutí doby určité, či z důvodu odstoupení od smlouvy v době do 14 dnů od uzavření smlouvy. Následovat má váš podpis a datum. Uvést také můžete adresu, kam vám má dodavatel zaslat ukončovací fakturu.

Příklad výpovědi dodavateli při odstoupení do 14 dnů od podpisu

Dodavatel:

Název/obchodní firma

Sídlo

Odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 1829 občanského zákoníkuZákazník:

jméno a příjmení

datum narození

bydlištěSmlouva o sdružených službách dodávky:

číslo smlouvy

datum uzavření smlouvy

Odběrné místo:

adresa

číslo EAN (elektřina)

číslo EIC (plyn)

Tímto odstupuji od Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (plynu) č. ……………., a to v souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Také odvolávám souhlas s vaším inkasem z mého SIPO.Žádám vás o písemné potvrzení ukončení smlouvy.V ……………… dne ……………

…………………………

(podpis)

Jak na změnu dodavatele

Pokud dáte výpověď dodavateli elektřiny, nebo plynu a odběrné místo nezaniká, je třeba uzavřít smlouvu s novým dodavatelem. V případě, že byste tak neučinili, po měsíci vám distributor elektřiny nechá odpojit elektroměr, nebo plynoměr. Pokud se na odběrné místo po vás stěhuje nový nájemník, nebo majitel, jedná se o přepis odběrného místa. Pokud zde zůstáváte, jedná se o změnu dodavatele. Zorientovat se v současných nabídkách není snadné, proto je výhodné srovnat si ceny elektřiny a plynu díky kalkulačce elektřiny a plynu. Stačí zadat několik údajů, případně lze ofotit poslední vyúčtování a přehledné srovnání cen elektřiny a plynu obdržíte na váš e-mail.

NačítámNačítám