Michaela Kadlecová  | 16. 9. 2022

Změna dodavatele elektřiny a plynu - kdy je nutná?

Získat nového dodavatele elektřiny a plynu není právě jednoduché. Dodavatelé dnes dávají přednost stávajícím zákazníkům, jsou ale situace, kdy je nutné se přihlásit k novému dodavateli. Které to jsou?

Pokud setrváváte na stávajícím odběrném místě a chcete změnit dodavatele, můžete mít u některých dodavatelů problém, neboť vás odmítnou. Někteří dodavatelé uzavírají smlouvy pouze s těmi odběrateli, kteří na sebe nechávají přepisovat nová odběrná místa. Za kterých situací se musíte k novému dodavateli energií přihlásit?

Chcete ušetřit na elektřině?

Vyzkoušejte naši kalkulačku elektřiny a plynu a prověřte, jestli neplatíte moc za energie.

Změna nájmu a přepis

Pokud si pronajímáte nový byt, je třeba se zajímat také o to, komu budete platit za energie. Někteří majitelé bytů si nechávají energie přepsané na sebe a nájemník je hradí coby součást nájmu. To je nevýhodné pro nájemníka, neboť nemůže volit dodavatele energií a musí přijmout podmínky, které domluvil majitel bytu. Zároveň majiteli bytu hrozí, že nájemník spotřebuje více energií, než kolik uhradí, a na něm bude, aby platil doplatky. Většina majitelů proto většinou nechává na nájemnících, aby odběrné místo přepsali: „Mam zhruba 30leté zkušenosti s pronájmem několika set bytů. Ve všech bytech byla odběrná místa plynu a elektrické energie vždy převedena na nájemce po dobu nájmu. Otázka ceny, úhrad, ručení apod. se tak stala problémem dodavatele a nájemníka. Rovněž jsme se tak vyhnuli všem logistickým problémům nutně spojeným se správou mnoha set smluv s dodavateli. Nikdy jsme ani neviděli žádnou výhodu z případného ponecháni si těchto odběrných míst. Plně mi "stačí" vymáhání úhrad za vodu a případnou centrální přípravu teplé vody či ústřední topeni. Z praxe Občanského sdružení majitelů domů je zřejmé, ze tak postupuje většina pronajímatelů,“ uvedl Karel Polata z Občanského sdružení majitelů domů v ČR.

Přečtěte si: Je potřeba při změně dodavatele volat technika?

Přepis elektřiny a plynu na dálku

Pokud si pronajímáte nový byt a chcete na sebe přepsat energie, pak je třeba nejprve vybrat nového dodavatele elektřiny a plynu. Srovnejte si ceny elektřiny a plynu a zvolte svého dodavatele. U Kalkulátor.cz lze uzavřít smlouvu i na dálku, takže není třeba nikam docházet a vše vyřešíte z pohodlí domova. Poté, co se domluvíte na uzavření smlouvy, stačí smlouvu podepsat na dálku díky internetu, následně zákazníci obdrží ještě smlouvu poštou.

Pro info: Obavy před topnou sezónou. Jak můžeme šetřit?

Přepis elektřiny u stejného dodavatele

Pokud chcete v pronajatém bytu zachovat stále stejného dodavatele, pak lze provést přepis snadno. K přepisu elektřiny a plynu budete potřebovat předávací protokol, ve kterém budou uvedeny stavy elektroměru, nebo plynoměru. Odcházející nájemník tento protokol podepíše, zároveň ukončí svou smlouvu na tomto odběrném místě. Následně obdrží vyúčtování elektřiny, nebo plynu. Nový odběratel bude mít odběr elektřiny počítaný od stavu, který je uvedený v předávacím protokolu.

Přečtěte si: Kdy vám může dodavatele elektřiny zdražit? Lze to bez vašeho souhlasu?

Chtěli byste najít důvěryhodného dodavatele energií?

Zanechte nám své číslo, my se vám nezávazně ozveme a probereme vaše možnosti.

Přepis zcela nového odběrného místa

Pokud jste si pořídili zcela nový byt, nebo jste byt, či dům zrekonstruovali, aniž by zde byla přípojka na elektřinu, musíte nejprve nové odběrné místo připojit u distributora. K tomu potřebujete nejprve zaslat distributorovi Žádost o připojení, kterou lze díky interaktivnímu formuláři i vyplnit online. Distributora nelze volit, je daný místně. S elektrikářem se domluvte na přípravě odběrného místa, následně obdržíte protokol o revizi, který je třeba předložit distributorovi. Ve smlouvě s distributorem se uvede očekávaný rezervovaný příkon (hodnota jističe) a distribuční sazba (ta odpovídá charakteru spotřeby, tedy zda domácnost elektřinou také topí, či ohřívá vodu). Distributor oznámí osazení elektroměru, nebo plynoměru. Od podání žádosti o připojení běží měsíční lhůta, ve které by měl distributor nové odběrné místo připojit. Se smlouvou od distributora lze oslovit zvoleného dodavatele elektřiny a plynu, který nabídne cenové podmínky.

Nepřehlédněte: Fixace ceny elektřiny? Na jeden rok

Přepis odběrného místa z důvodu úmrtí odběratele

Po smrti odběratele, na kterého bylo odběrné místo zapsáno, je třeba toto místo přepsat na skutečného odběratele. Zálohy a vyúčtování by chodily nadále na jeho jméno, a tak byste mohli energie odebírat na černo. Za to hrozí sankce a také odpojení. Pokud nehodláte měnit dodavatele, pak lze toto místo přepsat na nového odběratele a přitom neměnit smlouvu a její podmínky. K přepisu odběratele potřebujete žádost o přepis odběru elektřiny, nebo zemního plynu, kopii úmrtního listu, nebo čestné prohlášení o tom, že původní odběratel zemřel. Pokud budete měnit dodavatele, pak je postup stejný, jako byste uzavírali zcela novou smlouvu.

Změna distribuční sazby

Pokud měníte distribuční sazbu, například jste si pořídili tepelné čerpadlo, nebo elektromobil, pak je třeba změnit podmínky ve smlouvě s dodavatelem elektřiny. Ještě před tím musíte zažádat o změnu příkonu. Pokud žádáte o vyšší příkon, pak je třeba uhradit také poplatek za zvýšení výkonu, platí se za zvýšení o ampér u jednofázového, nebo dvoufázového jističe. K tomu je třeba rozplombovat elektroměr, což může pouze pověřený zástupce distributora. Pokud nechcete měnit dodavatele, stačí podat žádost o změnu smlouvy spolu s revizní zprávou technika. Pokud chcete změnit svého dodavatele, využijte kalkulačky elektřiny, kde se uvádí distribuční sazba a rezervovaný příkon.

NačítámNačítám