Michaela Kadlecová  | 14. 12. 2021

Kdy je třeba uzavřít pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti?

Vlastnictví nemovitosti přináší také povinnosti, a to se o nemovitost řádně starat. Ale i pokud péči nezanedbáváte, se může přihodit nemilá událost, kvůli které ve vašem domě utrpí škodu někdo cizí. Právě pro tyto případy se hodí pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti.

Kdy má vlastník domu odpovědnost za škodu?

Pokud někoho pozvete na svůj pozemek, do svého domu, či bytu a přihodí se mu zde nějaký malér, který si úmyslně nezpůsobil, pak má poškozený škodu vymáhat po vás, tedy po majiteli nemovitosti. Stejně tak pokud se stane nehoda kvůli jakékoliv špatné instalaci, či technické závadě, přírodnímu úkazu, či počasí. Takových případů může být mnoho. Pokud jste právě vytřeli podlahu a ta nestačila oschnout a někdo se sklouzl a způsobil si zranění, pak po vás může vymáhat škodu. Pokud se ze zdi, kterou jste nenechali včas opravit, uloupl kus zdiva, spadl na auto, které stojí vedle a poškodilo ho, opět může majitel vozidla požadovat náhradu škody po vás. Velmi často se stává, že praskne vodovodní trubka ve zdi, nejlépe v čase, kdy není nikdo doma. Voda dokáže napáchat obrovské škody, které budete muset sousedům pod vámi hradit vy. Zodpovědností majitele domu je udržovat chodník před ním v pořádku. Pokud neodstraníte námrazu, nebo spadané listí a někdo se na něm zraní, opět jde odpovědnost za vámi, případně za pojišťovnou, pokud máte uzavřené pojištění domácnosti a odpovědnosti.

Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti ochrání před maléry doma

Případů, kdy takto dojde někdo k újmě na zdraví a majetku, může být mnoho. Je přitom jedno, že jste sami svým jednáním škodu nezavinili, ani že jste třeba o hrozícím nebezpečí nevěděli. Je pouze na vás, abyste se zabezpečili, aby se podobná událost nestala. Pochopitelně, nikdo není dokonalý a stoprocentní a neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Právě pro tyto případy je výhodné uzavřít pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti, které najdete v produktech pojišťoven také pod názvem pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti, nebo Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z držby budovy, stavby, nebo bytu, či pojištění domácnosti a odpovědnosti.

Přečtěte si: Na co si dát pozor při pojištění nemovitosti?

Chcete zjistit, zda za pojištění nemovitosti neplatíte moc?

Využijte naši kalkulačku pojištění nemovitosti, abyste se dozvěděli, zda neplatíte za pojištění domu příliš.

Pojištění odpovědnosti kryje škody nejenom v bytě

Z pojištění se hradí újma třetím osobám, pokud chcete, aby pojišťovna nahradila váš poničený byt či dům, je třeba uzavřít pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti. Pokud uzavřete pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti, pak pojišťovna bude nahrazovat újmu, ke které došlo, nejenom ve vašem bytě, ale na celém vašem pozemku a včetně vedlejších staveb, stavebních součástí a pozemků tvořících příslušenství. Pokud budete nemovitost rekonstruovat, pak pojištění odpovědnosti neplatí, pro rekonstrukci a rozestavěnou nemovitost je třeba sjednat pojištění nové. Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti není povinné, tuto povinnost nemají ani ti, kdo financují pořízení nemovitosti hypotékou. Jde o pojištění zcela dobrovolné, které vám ale může v případě nečekaných malérů pěkně vytrhnout trn z paty. U pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti platí také určité výluky. Nenahrazují se například škody, které se způsobí členům jedné domácnosti, nebo blízkým osobám, například během návštěvy prarodičů.

Kolik za pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti zaplatíte?

Částka pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti se vypočítává z hodnoty pojistné částky a dále podle spoluúčasti. Čím je spoluúčast vyšší, tím je částka pojištění menší. Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti se sjednává nikoliv samotné, ale současně s pojištěním rodinného domu, pojištěním bytového domu, pojištěním chaty a chalupy, pojištěním domácnosti, či pojištěním bytu. Pokud využijete kalkulačku pojištění nemovitosti nebo domácnosti, pak v průběhu zadávání údajů o pojišťované domácnosti nebo nemovitosti lze zaškrtnout, že máte zájem také o pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti. Výsledná částka pak bude obsahovat také částku za pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti.

Nepřehlédněte: Jak na pojištění stavby?

NačítámNačítám