Michaela Kadlecová  | 19. 7. 2021

Jak řešit, pokud si pojištěný sjednal pojištění domácnosti a následně se přestěhuje?

Ochránit si svůj majetek pojištěním je jistě moudré, a to i v případě, že jste například v nájmu. Přitom se nemusíte bát, že pokud byste se museli neočekávaně odstěhovat, o peníze za pojištění přijdete.

Nečekané stěhování

V životě může dojít k nejrůznějším situacím, kdy se stěhujeme z bývalého domova. Buď jsme v nájemním vztahu a měníme z nejrůznějších důvodů pronajatý byt. Případně byt vlastníme, ale stěhujeme se pryč, protože ho chceme dále pronajímat. Případně jsme byt či nemovitost prodali. Pokud byl nájemník, nebo majitel prozíravý a ochránil si majetek pojištěním, nemusí se ani v jednom případě bát, že by pojištění musel platit i tehdy, pokud v tomto místě již nebydlí.I pokud nestihnete výpovědní okno

Pojištění nemovistosti a pojištění domácnosti má uzavřené jistě každý prozíravý člověk. Pokud jste majitelem bytu, či domu, můžete uzavřít pojištění nemovitosti, nebo domácnosti. Ten, kdo někde pobývá v nájmu, uzavírá většinou pojištění domácnosti, díky kterému si ochrání vybavení, které do bytu přinesl. Pojištění nemovitosti a domácnosti se sjednává zpravidla na jeden rok. Přitom se může stát, že byt či dům opouštíte dříve, nebo že nestihnete výpovědní „okno“, během kterého byste měli smlouvu zrušit. Naštěstí pojištění nemovitosti a domácnosti lze vypovědět i z důvodu stěhování, tedy pokud zanikne předmět pojištění.

Přečtěte si: Co dělat, pokud stavba jako předmět pojištění nemovitosti zanikne?

Hledáte výhodné pojištění domácnosti?

Zjistěte, jaké výhodné pojištění domácnosti vám můžeme nabídnout.

Pojištění zaniká ke dni, kdy došlo ke změně vlastnictví

Zákon o pojistné smlouvě 37/2004 Sb. §27 hovoří jasně: „Nebylo-li dohodnuto jinak, soukromé pojištění, které se vztahuje k majetku, zaniká dnem, kdy došlo ke změně vlastnictví nebo spoluvlastnictví tohoto majetku.“ Pokud nemovitost prodáte, je důležitý den, kdy byla zapsaná změna do katastru: „Nabývá-li se vlastnictví nebo spoluvlastnictví k nemovitému majetku vkladem do katastru nemovitostí, soukromé pojištění zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva nového vlastníka nebo spoluvlastníka do katastru nemovitostí.“ Pokud jste nemovitost neprodali, ale odstěhovali jste se a někomu ji pronajali, pak je třeba přemýšlet, zda pojištění domácnosti zcela zrušit a nechat jeho sjednání na nájemníkovi. Pokud byt pronajímáte zcela zařízený, pak se zřejmě vyplatí ho také pojistit sám. Pokud si zařízení přiveze nájemník sám, pak je možné nechat sjednání pojištění domácnosti na nájemníkovi s tím, že do nájemní smlouvy uvedete parametry takového pojištění.Jak na výpověď pojištění

Pokud chcete pojištění ukončit, pak je třeba podat pojišťovně písemnou výpověď. V té uvedete svoje jméno a příjmení, adresu, číslo smlouvy a důvod výpovědi. Dále je třeba dodat dokumenty, ze kterých bude pojišťovně tento důvod patrný. Pokud jste nemovitost někomu pronajali, pak řádnou kupní smlouvu. Pokud jste nemovitost prodali, pak kopii kupní smlouvy. Poslední možností je čestné prohlášení.

NačítámNačítám