Michaela Kadlecová  | 4. 10. 2021

Jak na pojištění bytu v nájmu?

Pronajímáte si byt a rádi byste se pojistili proti různým situacím? Děláte jistě dobře, pojistit si majetek můžete i tehdy, pokud byt nevlastníte. Jaké druhy pojištění majetku pro vás přicházejí do úvahy?

Které pojištění majetku hradí nájemník?

Pojištění majetku je povinné pouze v případě, že financujete pořízení majetku hypotékou. Jinak je pouze na vás, zda si majetek ochráníte pojistkou. Na druhou stranu v případě poškození, či dokonce zničení tohoto majetku, může jít o zcela likvidační situaci, takže je tento druh pojištění zcela jistě žádoucí. Pro domov přichází v úvahu tři druhy pojištění, a to pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti a pojištění odpovědnosti. Nájemník může uzavřít všechny tři druhy pojištění, pojištění nemovitosti ale hradí velmi často majitel bytu, či domu. Mohou ale nastat i takové situace, kdy majitel nařídí povinnost, aby toto pojištění sjednal nájemník. V takovém případě ale musí s nájemníkem konzultovat rozsah rizik, který je v pojištění nemovitosti definovaný. Jednodušší tedy je, aby pojištění sjednal majitel nemovitosti, na kterého je ostatně vždy pojištění vinkulované, jemu tedy jde plnění.

Pojištění domácnosti pro nájemníka i majitele

Nájemníci častěji uzavírají pojištění domácnosti, které kryje vybavení domácnosti, tedy nábytek, elektrospotřebiče, sportovní náčiní, oblečení a další předměty, které se v domácnosti nacházejí. Nemusí se navíc nacházet přímo v bytě, ale například i ve sklepě, či kočárkárně. Povinnost hradit pojištění domácnosti může pronajímatel také uvést ve smlouvě s nájemníkem. Pojištění domácnosti lze uzavřít na nejrůznější rizika, od toho se odvíjí cena pojištění domácnosti. Pojišťovny většinou rozdělují rizika do tří kategorií, jednak podle rozsahu rizik, dále podle výše limitů pro pojistnou událost. I toto pojištění může uzavřít majitel bytu, to hlavně v případě, že byt pronajímá zařízený a na tomto zařízení by mu mohly vzniknout značné škody. „Někdy se pojištění domácnosti uzavírá tak, že ho uzavře vlastník spolu s pojištěním nemovitosti. Tyto náklady si nechá od nájemníka proplácet v rámci nájmu. Pak může být ale škodný nájemník, protože jeho věci to nekryje,“ upozorňuje Martin Thienel, pojišťovací specialista z Kalkulator.cz.

Chcete výhodné pojištění domácnosti?

Zadejte pár údajů o svém domu, či bytu a získejte výhodné nabídky na pojištění domácnosti.

Pojištění odpovědnosti: abyste nemuseli platit jiným

Velký význam má také pojištění odpovědnosti. Díky tomu pojišťovna uhradí škody, které způsobíte provozem své domácnosti. Typickým příkladem je situace, pokud necháte přetéct vanu a své spodní sousedy vytopíte a zničíte jim vybavení bytu. Škody mohou jít do deseti tisíců, všechny za vás ale v případě dobrého pojištění odpovědnosti uhradí pojišťovna. Sjednat lze krytí i těch škod, které způsobí nájemník majiteli bytu svou nedbalostí, například požárem, únikem vody, či třeba výbuch. Pojištění odpovědnosti se vztahuje přitom na všechny členy domácnosti.

Asistenční služby vytrhnou trn z paty

Pojištění nemovitosti i domácnosti se sjednává i s asistenčními službami, které může využívat jak majitel bytu, tak nájemník. Ty lze využít například tehdy, pokud si někdo zabouchne, rozbije se mu některý elektrospotřebič, nebo rozbije okno. Asistenční služby se liší podle pojistného produktu a je výhodné se s nimi včas seznámit, neboť si tak lze ušetřit nejenom nervy, ale i nemalé prostředky.

NačítámNačítám