Michaela Kadlecová  | 16. 7. 2021

Rozsah pojištění domácnosti je definován smlouvou

Pokud si uzavíráte pojištění domácnosti, pak je třeba stanovit jeho rozsah. Čím se tento rozsah pojištění definuje a kde rozsah pojištění najdete uvedený? Pomůže smlouva o pojištění a přesný soupis pojistných podmínek.

Rozsah pojištění podle smlouvy

Rozsah pojištění je definován v pojistné smlouvě, kde jsou uvedené pojistné podmínky, které ale nesmí být v rozporu s občanským zákoníkem. Rozsah pojištění se původně řídil občanským zákoníkem, později vznikl samostatný zákon o pojistné smlouvě. Nyní se opět řídí občanským zákoníkem, s jehož ustanoveními musí být smlouva v souladu. V rozsahu pojištění se uvádí výčet rizik, které má pojištění krýt. Pojišťovny nabízejí pojištění domácnosti většinou v několika variantách, základní, minimální až prémiové, maximální. Ty se liší cenou pojištění domácnosti a hlavně rozsahem rizik, která kryjí.

Základní rizika

Mezi základní rizika patří ta nejčastější ohrožení domácnosti. Je to v první řadě požár, který napáchá každý rok obrovské škody. Dále jde o již méně častý výbuch a úder blesku. Častější jsou škody, které způsobí vichřice a krupobití. Mezi základní rizika spadá také pád letadla, jeho součástí, nebo nákladu. Základní rizika nabízí pojišťovna jako celek a nelze si z nich vybírat.

Přečtěte si: Pojištění nemovitosti. Kryje i tornádo?

Chcete výhodné pojištění domácnosti?

Využijte naši kalkulačku pojištění domácnosti a zjistěte, jaké výhodné nabídky vám předložíte.

Rozšířená rizika

Při výběru rozšířených rizik je třeba přihlédnout ke konkrétním hrozbám, které by domácnost mohly potkat. Pokud bydlíte v domě, který často navštěvují zloději, je výhodné myslet na pojištění proti vloupání, nebo proti vandalismu. Na horách oceníte pojištění rizika, které vzniká kvůli tíze sněhu, nebo námrazy, či sesouváním půdy a sněhových lavin. Zařízení bytu může velmi poškodit unikající voda z potrubí, nebo z přeteklé vany, ale také záplavy a povodně. Pojistit se lze také proti rozbití skla, závadě na elektroinstalaci, své domácí mazlíčky, chladící zařízení, krádež kola.Kde se pojišťuje?

Proti uvedeným rizikům je pojištěno veškeré zařízení domácnosti, které není uchyceno napevno ve zdi. Jde ale také o zařízení, které se nachází třeba ve sklepě, které si zde můžete uzamknout, ale již ne ve společné kočárkárně. Sporné jsou věci, které máte uschované na balkoně, který je nízko nad zemí. Pokud nemáte pojištění balkonu výslovně uvedené ve smlouvě, se pojišťovna může zdráhat vám škody proplatit, neboť jste si toto vybavení řádně nezabezpečili. Pojistit se lze i při krátkodobém pobytu jinde než ve svém domově, prostory ve vedlejších stavbách u rodinného domu a další. V pojištění domácnosti lze také pojistit vnitřní obsah automobilu a pojistit se tak před krádeží zavazadel.Co se pojišťuje?

Díky pojištění domácnosti ochráníte veškerý nábytek, věci osobní potřeby, oblečení, sportovní náčiní, hudební nástroje, elektroniku, sanitární zařízení v koupelně, kuchyňskou linku, nebo vestavěné skříně. Pojištěné můžete mít i cennosti a peněžní hotovost.

Nepřehlédněte: Jak se liší pojištění domácnosti a nemovitosti?

NačítámNačítám