Michaela Kadlecová  | 30. 6. 2021

Z čeho se skládá cena plynu?

Odebíráte zemní plyn, abyste na něm vařili, ohřívali vodu, nebo jím topili? Pak vás jistě zajímá cena, za kterou plyn odebíráte. Ta je z části stanovená trhem, z další části pak rozhodnutím státu.

Tři složky ceny plynu

Stejně jako cena elektřiny, i cena plynu se skládá z regulované a neregulované složky. U plynu je však situace jednodušší, cena obsahuje vlastně jen tři zásadní položky. Odběratelé ale za všechny tři platí svému dodavateli a o rozúčtování se nemusí starat. Zatímco neregulovaná složka je řízena trhem, tedy jde o ceny, které stanovují dodavatelé plynu, složka regulovaná je stanovena státem. U plynu se jedná vlastně pouze o dva poplatky. Tím větším je poplatek za distribuci plynu. Zatímco dodavatele plynu si můžeme volit, distributor plynu je určený místně. Distributoři plynu se starají o distribuční plynovou soustavu a dopravu plynu až ke koncovému zákazníkovi. Zatímco s dodavatelem plynu řešíte vše, co se týká obchodu, s distributorem pak přípojku plynu a veškeré technické záležitosti kolem toho.

Distribuční poplatky za plyn

V České republice působí tři distributoři plynu. Největší území obhospodařuje distributor GasNet, menší pak EG.D a nejmenší Pražská plynárenská. Pražská plynárenská, jak je již z názvu patrné, působí v hlavním městě a jeho okolí, společnost EG.D na jihu Čech a na zbytek území distribuuje plyn společnost GasNet. Poplatky za distribuci plynu se skládají z několika složek. Jde o platbu za odebraný plyn, platby za přistavenou kapacitu, které jsou neměnné a umožňují vám odebírat v jeden okamžik určité maximální plynu, které potřebujete. Poslední složkou jsou platby za přepravu plynu, tedy za to, že se plyn dostane ze zahraničních přípojek do naší distribuční soustavy.

Ceny za distribuci pro rok 2021

Pro rok 2021 stanovil Energetický regulační ústav snížení cen za distribuci. Ceny klesnuly na distribučním území GasNET (-2,76 %), dále na území E.ON Distribuce1 (-0,43 %), zatímco v Praze (území Pražské plynárenské Distribuce) regulované ceny vzrostou (+4,74 %). „I přes významné investice do plynárenských soustav, díky snížení míry výnosnosti, ke kterému jsme přistoupili pro V. regulační období také v plynárenství, regulované ceny pro příští rok na většině území klesají. Výjimku tvoří Praha, kde probíhá nutná obměna plynovodů v nebývalém rozsahu. Jde o specifický problém této distribuční soustavy, jejíž jednotlivé části jsou velmi staré. Modernizace je zde nevyhnutelná. Není jen otázkou zavádění nových technologií, ale zejména zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti soustavy," doplňuje Stanislav Trávníček.

Přečtěte si: Jak zjistíte termíny odečtů plynu?Neplatíte moc za plyn?

Prověřte si během chvíle, zda není vaše cena plynu příliš vysoká. Vezměte si k ruce poslední vyúčtování a zjistěte, zda nemůžete na plynu ušetřit a také kolik.

Operátor trhu s plynem

Další neregulovanou složkou je poplatek operátorovi trhu. Tím je společnost OTE, která byla založená státem a jejím úkolem je řídit trh s plynem. Společnost OTE trh s plynem organizuje, provádí zúčtování pro jednotlivé dodavatele plynu, kteří plyn ve velkém nakupují, zpracovává údaje o dodávkách plynu v České republice a vytváří pravidelné reporty. Právě díky operátorovi trhu byla možná liberalizace trhu s elektřinou.Neregulovaná cena trhu

Většinovou složkou ceny plynu je neregulovaná obchodní část. Tu určuje každý dodavatel plynu ve své nabídce a ve svém ceníku plynu. Cena za plyn se uvádí v kWh, anebo v m3 plynu. Od roku 2001 se v České republice využívají energetické jednotky kWh míst jednotek objemových m3. Pro orientační přepočet se využívá 1 m3 = 10,55 kWh. Objem spotřebovaného plynu se měří plynoměrem. Samotná cena za kWh spotřebovaného plynu mnoha zákazníkům nic neřekne. Proto pokud provedete srovnání dodavatelů plynu na stránkách Kalkulátor.cz, pak se mu v první řadě zobrazí úspora oproti stávajícímu tarifu, která je pro jeho orientaci více vypovídající.

Nepřehlédněte: Jak zjistíte termíny odečtů plynu?

O nás: Kalkulátor.cz nabízí domácnostem nemalé úspory díky tomu, že vám umožní srovnat si nabídky dodavatelů energií a pojištění. Na našich stránkách si můžete srovnat ceny elektřiny, ceny plynu, povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti. Ke srovnání potřebujete několik údajů a během chvíle můžete šetřit. Pokud si u nás uděláte účet, můžete šetřit dlouhodobě a nestarat se o platnost vaší smlouvy. Vždy vás včas upozorníme, že můžete dodavatele změnit a ušetřit.

NačítámNačítám