Michaela Kadlecová  | 21. 2. 2022

Pozor na podpojištění nemovitosti. Můžete přijít o peníze

Rozhodli jste se pojistit si nemovitost? Děláte jistě dobře, ale dejte pozor na to, aby byla vaše nemovitost pojištěna na správnou hodnotu. Jak ji nejlépe zjistit?

22.2. 2022

Nedávno došlo v České republice k obrovským škodám, které způsobila tornáda. Šlo o tak zásadní škody, že při nich byly desítky domů zničeny a bylo třeba je začít budovat zcela od začátku. Další desítky domů potřebovaly opravdu důkladnou rekonstrukci. Poté, co se někteří majitelé těchto domů obrátili na své pojišťovny, byli velmi nemile překvapeni. Vzhledem k tomu, že smlouvy na pojištění nemovitosti neaktualizovali a neuváděli aktuální cenu své nemovitosti, jim pojišťovna byla ochotná vyplatit nízké částky, které na výstavbu nového domu, nebo opravu nemohly stačit. Mnohé domy byly pojištěné na ceny kolem milionu korun, takže ani stoprocentní plnění od pojišťovny nemohlo stačit. Pojišťovací agenti s překvapením zjišťovali, že majitelé nechali své domy pojistit, když je postavili, nebo získali do vlastnictví, ale dále tyto pojistky již neaktualizovali. Za zcela zničený dům tak pojišťovna vyplácela například pouhý milion, což na výstavbu nového rozhodně nestačllo. Tornáda jsou výjimkou, ale letos v zimě fouká více, než je obvyklé a škody jdou do sta milionů. Jak si pojistit správně nemovitost, aby vám po pojistné události vyplatila pojišťovna částku, díky které ji spolehlivě opravíte?

Přečtěte si: Pojištění nemovitosti. Kryje i tornádo?

Ceny nemovitostí letí vzhůru

Pokud pojišťujete zcela novou nemovitost, pak je její hodnota jasná. Jde o cenu, za kterou jste ji postavili, nebo pořídili. Hodnota udržované nemovitosti ale může v čase vzrůst. Stoupá díky prostému faktu, že ceny nemovitostí vystřelily v poslední době raketové vzhůru. To platí zejména o určitých regionech. Typicky jde o velká města, nebo jejich okolí, ceny nemovitostí se ale zvedají vlastně plošně, rostou naprosto všude. Hodnota nemovitostí roste také díky tomu, pokud do nich investujeme a rekonstruujeme. I to, že jsme v nemovitosti vyměnili rozvody, nebo zdroj vytápění, či nemovitost zateplili, její hodnotu povyšuje. Dále stoupají ceny materiálu, který budete potřebovat na opravu či výstavbu domu.

Jaká je hodnota nemovitosti?

To vše je třeba brát na zřetel, pokud si dojednáváte pojištění nemovitosti. Toto pojištění kryje hned několik škod, jde o škody, které vzniknou typicky kvůli požáru, vichřici, úderu blesku, záplavám, nebo povodním, které se považují za základní rizika. Připojit lze ale ještě celou řadu dalších rizik. Pokud ke škodě dojde, pojišťovna posuzuje jednak škodu samotnou, dále pak hodnotu, na kterou byla nemovitost pojištěná. Pokud bude například škoda zcela zničující, přitom budete mít nemovitost pojištěnou na stejnou částku jako před deseti lety, pojišťovna vám celou škodu nenahradí, ale pouze její poměrnou část. To upravuje občanský zákoník, který uvádít, že: "Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku; to neplatí, ujednají-li strany, že pojistné plnění sníženo nebude." U požáru, při kterém nemovitost zcela vyhoří, můžete získat například jen polovinu částky, za kterou by bylo možné dům opravit, či postavit znovu. To může být pro mnohé likvidační, protože zbytek částky nemají kde sehnat. Přitom by stačilo málo, pojistit nemovitost na její skutečnou hodnotu a nešetřit neuváženě na výši pojištění.

Přečtěte si: Potřebujete vzor výpovědi povinného ručení?

Jak si nejlépe pojistit nemovitost?

Vyzkoušejte naši kalkulačku pojištění nemovitosti a zjistěte, jaké vám dokážeme nabídnout ceny. Poradíme, zda je vaše nemovitost pojištěna na správnou cenu, abyste nepřišli o peníze.

Správné pojištění kryje veškeré opravy

Pokud by totiž v takovém případě ke škodě došlo, pojišťovna bez okolků vyplatí vše, co je třeba na urovnání škody. Veškeré škody se uhradí z pojištění a klient pojišťovny nemusí na své prostředky vlastně ani sáhnout. Přitom rozdíl při splátkách pojistného by činil třeba jen pár stokorun, nebo tisíc ročně. Jak je vidět, šetřit na pojištění nemovitosti se rozhodně nevyplácí. Těžko se domnívat, že právě vám se škoda nepřihodí, protože se například chováte opatrně. Hasiči každý den vyjíždějí k desítkám požárů, v současné době hrozí vichřice a povodně. O plnění od pojišťovny dříve nebo později bude usilovat zřejmě každý majitel nemovitosti. Pokud bude nemovitost podpojištěná, nejen že majiteli nevyplatí plnou částku, ale navíc mu může ještě udělit sankci, která plnění ještě sníží. Pokud tedy někdo podpojistil dům s hodnotou 10 milionů jen na 5 milionů, není jisté, že v případě totální škody dostane celou tuto částku. Pokud by pojišťovna uplatnila sankci, obdrží z této částky jen její část. Některé pojišťovny nabízejí tzv. indexaci, díky které se pojistná hodnota nemovitosti navyšuje automaticky na základě vývoje cen. Pokud majitel hodnotu nemovitosti zvýší rekonstrukcí, nebo přístavbou, pak musí na navýšení hodnoty v pojistné smlouvě myslet sám.

Kalkulačka pojištění nemovitosti na Kalkulátor.cz

Smlouvu o pojištění nemovitosti byste tedy měli každých pár let pravidelně s pojišťovnou revidovat a prozkoumat, zda je vaše nemovitost pojištěna na skutečně správnou hodnotu. Určitě není od věci se v takovém okamžiku porozhlédnout, zda nenajdete na trhu jiný produkt, se který byste ušetřili, ačkoliv by se hodnota vaší nemovitosti navýšila. Na Kalkulátor.cz si můžete pro tyto případy nastavit Hlídacího vlka, unikátní službu, díky které zjistíte včas, že můžete pojišťovnu, u které jste uzavřeli pojištění nemovitosti změnit. Nestane se vám tak, že byste jednak zapomněli zaplatit pojistné, ale také že byste promeškali vhodný čas, kdy je možné se poohlédnout po jiné pojištovně s výhodnějším pojištěním a zároveň hodnotu své nemovitosti ve smlouvě navýšit.

Nastavte si Hlídacího vlka

Už nikdy nezapomenete, že se platnost vaší smlouvy na pojištění chýlí ke konci. Včas můžete zjistit, zda nemůžete na pojištění ušetřit a přitom navýšit hodnotu vaší nemovitosti. Zdarma a automaticky.

NačítámNačítám