Klára Kropáčková | 18. 11. 2020

Je pro vás faktura za elektřinu španělská vesnice? Jaké položky na faktuře za elektřinu najdete?

Faktura za elektřinu může být mnohdy opravdu matoucí. Čísla, grafy, ceny, ale co to všechno znamená pro vás? Připravili jsme vám krátký přehled všeho, co na faktuře můžete najít.Evidenční číslo faktury

Evidenční číslo faktury najdete úplně nahoře. Uvádí se kvůli kontrolnímu hlášení DPH.Čárový kód dokumentu

Čárový kód najdete zpravidla v pravém nebo levém horním rohu faktury. Slouží k identifikaci dokumentu, ne k platbám. Vás jako zákazníka/odběratele však nemusí zajímat.Základní údaje

Najdete zde zákaznické číslo sloužící k identifikaci a variabilní symbol pro snadné určení plateb.Rekapitulace vyúčtování

Souhrnný blok informací na prvním listě faktury v horní části. Zde najdete pro vás nejdůležitější informace - najdete zde ceny za elektřinu a další služby, přijaté platby, ostatní položky faktury a celkovou výši doplatku nebo přeplatku včetně DPH.Záloha na příští období

Blok obsahující měsíční, případně čtvrtletní, výši zálohy pro další zúčtovací období a splatnost 1. zálohy. Obvykle se nachází hned pod rekapitulací vyúčtováníiFakturovaná spotřeba

Zde najdete aktuální výši spotřeby, stavy měřidel a historii spotřeby za poslední tři roky. Fakturovanou spotřebu zpravidla najdete na první straně faktury. Někdy obsahuje i malý graf.Druh tarifní sazby a její spotřeba

Jakožto odběratel máte nárok a nízkou, nebo vysokou sazbu. Tarifních sazeb je hned několik a přidělit vám je může váš distributor. Na své faktuře najdete, jakou tarifní sazbu právě využíváte a kolik elektřiny jste spotřebovali.Pohledávky po splatnosti

Blok, kde je uvedena celková výše pohledávek po splatnosti k datu vystavení faktury. Na druhé straně listu najdete podrobný popis těchto pohledávek.Platební údaje

Blok, kde dodavatel uvádí celkové výše poplatků, přeplatků nebo nedoplatků za fakturační období a také bankovní spojení a dobu splatnosti.Kontakt

Zde se uvádí kontakt na distributora. Najdete zde zpravidla e-mail a telefonní číslo.Daňová rekapitulace

Celkový přehled cen za dodanou elektřinu a dodatkové služby, přijaté platby a finanční platby včetně daňové rekapitulace a data zdanitelného plnění dané faktury.Rozpis záloh na další období

Rozpis záloh na období do příštího zúčtování. Je zde uvedeno i datum s výší a způsobem úhrady. Máte zde tedy podrobně vypsané jakou částku máte zaplatit a kam.Přehled vyúčtování

Zde najdete kompletní údaje o spotřebě za fakturační období, dodaném množství elektřiny a její ceně.Vaše kontaktní údaje

Zde jsou uvedeny vaše kontaktní údaje - telefon, e-mail, adresa na kterou vám je zasílána faktura a další informace. Také zde najdete svoje unikátní zákaznické číslo, díky kterému vás může rychle najít například operátorka zákaznické linky.Čárový kód a QR kód

Tyto kódy můžete použít k úhradě, nebo kontrole spotřeby. Platbu QR kódem nabízí většina bankovních aplikací, které máte ve svém mobilu. Tuto možnost platby najdete v záložce plateb a tam byste měli mít záložku s možností platby QR kódem, nebo speciální tlačítko. Přesný návod určitě najdete na webových stránkách vaší banky, nebo si přečtěte článek, jak platit mobilem.Měsíční platba za příkon

Platba za odběrné místo.Způsob odečtu

Jestli k vám přišel odborný pracovník a provedl odečet, nebo jestli jste šli cestou samoodečtu.Násobitel

Transformační poměr, který se násobí mezi počátečním a konečným stavem elektroměru.Platba za služby poskytovateli přenosové soustavy - ČEPS

Pokud jste využili některé z dalších služeb, jako například Proces automatické regulace frekvence, Ručně ovládaná proces obnovení frekvence a výkonové rovnováhy, nebo Ostrovní provoz. Možností je samozřejmě více.Faktura za elektřinu od společnosti EON
Faktura za elektřinu od společnosti EON
eon.czO nás: Kalkulátor.cz je srovnává ceny elektřiny a plynu. Je to první projekt podobného typu v ČR, který je opravdu fér. Na Kalkulátoru všechny výpočty srovnání dodavatelů elektřiny, nebo plynu fungují okamžitě, nemusíte se přitom bát otravných telefonátů. Spočítejte si svou slevu ihned v našem kalkulátoru energií.