Jak uzavřu smlouvu s dodavatelem nebo pojišťovnou?

Nejprve je potřeba projít stávající smlouvu a zjistit, jaké jsou podmínky pro její zrušení. Následně vám pomůžeme se zprostředkováním nové smlouvy tak, aby byl přechod co nejplynulejší.

Důležité je zjistit, zda máte smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouvu na dobu určitou je třeba dodržet, protože za předčasný odchod od dodavatele platíte nemalé sankce. Smlouvu je třeba vypovědět vždy písemně, stejně jako když uzavíráte smlouvu novou. Pokud si vyberete jeden z námi podporovaných tarifů, pak vám smlouvu zašleme k podpisu a zajistíme odeslání dodavateli.

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz