Michaela Kadlecová | 2. 12. 2020

Jak přejít na jinou distribuční sazbu a ušetřit na elektřině?

Každý odběratel elektřiny je zařazen do určité distribuční sazby, a to na základě toho, jak často se v objektu odebírá elektřina a jaké spotřebiče provozuje. V jakých případech je možné distribuční sazbu změnit a jak to provést?

1. Přechod na jednotarifní sazbu D 01d nebo D 02d

2. Odplombování elektroměru

3. Přechod na dvoutarifní sazbu

Připomeňme, že distribuční sazby, které využívají jeden tarif, jsou sazby dražší, zatímco u dvoutarifových sazeb lze využívat určitý počet hodin nízkého tarifu, který je levnější. Nízký tarif mohou využívat ti, kdo elektřinou topí a ohřívají vodu. Z logiky věci bude tedy snažší přejít na jednotarifovou sazbu, než naopak. Ne všichni dodavatelé elektrické energie ale dodávají elektřinu ve dvou tarifech. Pokud tedy měníte dodavatele, informujte se, jaké distribuční sazby elektřiny si zde můžete objednat.

Věděli jste, že: Na elektřině ušetříte také tím, že změníte dodavatele elektřiny. Zkuste si porovnání cen elektřiny a uvidíte hned sami, o kolik můžete platit méně.

1. Přechod na jednotarifní sazbu D 01d nebo D 02d

Pokud přecházíte z dvoutarifové sazby na jednotarifovou, nečekají vás žádné větší komplikace a nemusíte provádět změny v elektroměru. Žádost o změnu distribuční sazby stačí nahlásit svému dodavateli energií, a to prostřednictvím zákaznické linky, nebo e-mailu. Do žádosti je třeba uvést některé identifikační údaje z faktury, dále číslo a stav elektroměru a typ distribuční sazby, kterou požadujete. Dodavatel elektřiny žádost zpracuje a odešle vám novou smlouvu. Tu je třeba podepsat a poslat dodavateli. Distribuční sazbu lze měnit jen jednou za rok.

Seznam příloh pro přechod na jinou distribuční sazbu
Co je potřeba pro přechod na jinou distribuční sazbu?
Kalkulátor.cz

2. Odplombování elektroměru

Přechod na dvoutarifní distribuční sazbu znamená vždy zásah do elektroměru. Při tomto zásahu je třeba elektroměr odplombovat. Plomba je zabezpečení, kterým si dodavatel elektrické energie ochrání, aby jeho zákazníci nemohli provádět v elektroměru jakékoliv změny a upravovat si například jeho měření ve svůj prospěch. Pokud tedy chcete do elektroměru zasáhnout, je třeba zaslat svému distributorovi energie žádost o odplombování, a to e-mailem, poštou, anebo na zákaznické lince. V té uvedete důvod odplombování, datum odplombování a to, jak dlouho budou práce trvat. Dále jméno elektrikáře, nebo název elektroinstalační firmy, kontakt na něj a jeho IČO. Do elektroměru můžete zasáhnout až tehdy, když vám distributor zásah schválí.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Na dvoutarifní sazbu můžete přejít, pokud vlastníte elektromobil. V našem článku se dozvíte více o nabíjení elektromobilů.

3. Přechod na dvoutarifní sazbu

Přechod na dvoutarifní sazbu, díky které budete mít levnější elektřinu, je složitější. Prvním krokem je povolání odborníka v oboru elektroinstalací, který provede v elektroměru nutný zásah. Dále má zákazník povinnost podat žádost o smlouvu, ve které uvede jako důvod změnu smlouvy z důvodu změny sazby distribuce. K žádosti je třeba připojit přílohy, které se liší podle toho, kterou sazbu chce zákazník využívat.

O nás: Kalkulátor.cz srovnává ceny elektřiny, plynu a pojištění. Je to první projekt podobného typu v ČR, který je opravdu fér. Na Kalkulátor.cz všechny výpočty srovnání dodavatelů elektřiny, plynu nebo pojištění fungují okamžitě, nemusíte se přitom bát otravných telefonátů.