Kalkulátor.cz | 30. 10. 2023

Nepodceňujte pravidelnou revizi kotle. Jinak může být i nebezpečný

U plynového kotle je potřeba pravidelně kontrolovat jeho funkčnost a zajistit jeho odbornou revizi,, jinak by mohl být v krajním případě i životu nebezpečný. Revizi dokonce ukládá zákon, za jehož porušení vás může potkat nepříjemná pokuta až 20 tisíc korun. Jak se tedy zodpovědně starat o plynový kotel, abyste se mohli doma cítit v bezpečí?

Bezpečnost na prvním místě

Možná vám revize připadá zbytečná. Připomeňme, že oxid uhelnatý, který se při špatném spalování plynu může začít uvolňovat do prostoru, je extrémně jedovatý. Nezapáchá, takže únik ani nemusíte postřehnout, přesto může nadělat pořádnou paseku. Kromě toho samozřejmě riskujete požár ve vašem domě. A peníze od pojišťovny? Ani náhodou, vždyť nemáte revizi kotle! Proto doporučujeme tuto věc rozhodně nepodcenit.

Topná sezóna bude drahá. Nezapomeňte na výpovědní lhůtu

Jak často dělat revizi kotle?

Firmy a podnikatelé musí dle vyhlášky provádět pravidelnou provozní revizi kotle minimálně jednou za tři roky. V domácnosti takovou povinnost nemáte, stačí vstupní revize po instalaci nového kotle. Odborníci však doporučují revidovat či servisovat plynový kotel alespoň jednou do roka, v opačném případě totiž podstupujete bezpečnostní rizika spojená s případnou poruchovostí kotle. Kontrola dává smysl samozřejmě také v případě, že se vám na funkčnosti kotle či spalinových cest cokoliv nezdá. V tomto případě raději na nic nečekejte. Revizi komínu pak můžete dělat jen ve specifických případech - pokud jste změnili zdroj vytápění, dělali jste stavební úpravy komínu nebo došlo k nehodě související s komínem.

Na kdy kontrolu plynového kotle naplánovat?

Povinná revize kotle je spojená s jeho nákupem. . Pokud na ni zapomenete, hrozí vám pokuta až 20 tisíc korun. Další revize byste pak měli plánovat ideálně před topnou sezónou nebo po ní. Před sezónou vám revize pomůže zjistit, je-li váš kotel způsobilý na to zvládnout náročné měsíce nepřetržitého provozu a zda pro vás bude používání kotle vůbec bezpečné. Po sezóně pak dává smysl zase zkontrolovat, jak si kotel stojí a jestli nepotřebuje výraznější servisní zásahy, aby byl připraven na sezónu následující, případně jestli není čas začít uvažovat o koupi nového kotle.

Příprava na zimní sezónu: Máte pod kontrolou účty za energie?

Na koho se obrátit?

Pracovník, který bude kontrolovat váš plynový kotel, by měl být samozřejmě certifikovaným technikem, který má úspěšně splněné revizní zkoušky. To si nezapomeňte ověřit, abyste měli jistotu, že je váš kotel v dobrých rukách. Certifikaci si můžete vyžádat a musí být ověřena Technickou inspekcí České republiky. Kromě jména a příjmení obsahuje také datum vydání, délku platnosti či příslušnou pobočku, která osvědčení vydala. Certifikovaný technik dokáže při revizi zhodnotit uplynulou vytíženost, stávající stav kotle, zajistí případné vyčištění, bude-li potřeba, zkontroluje rozvody a vyzkouší funkčnost kotle. Výsledkem by pak pochopitelně měl být protokol s razítkem technika, který provozuschopnost kotle potvrzuje.

Nevyhovuje vám vaše cena plynu?

Spočítejte si podle nabídek ostatních dodavatelů, jestli byste nemohli ušetřit.

Kolik stojí revize kotle?

Za revizi vašeho kotle můžete počítat s nižšími jednotkami tisíc, zpravidla kolem 1500 korun, což je na to, že vám technik kotel kompletně zajistí a vyčistí, přijatelná částka. Za příplatek si navíc můžete nechat také vyměnit součástky, které jsou potřeba. Kdybyste kontrolu neprováděli, může kdykoliv dojít k nehodě způsobené nedobrým stavem kotle, která vás v konečném výsledku může stát i mnohonásobně víc. S tím se navíc pojí problematika pojištění domácnosti či nemovitosti, která bez revize rozhodně není růžová.

Pojištění

Pojišťovny jsou v tomto ohledu neúprosné. Když nebudete mít revizi elektřiny a vyhoříte ze zásuvky, neuvidíte od pojišťovny ani korunu a nemáte v podstatě šanci z ní náhradu škody dostat, je to čistě váš problém. Stejně tak v případě, že podceníte pravidelnou revizi kotle a spalinových cest, pojišťovna si příčinu nehody zjistí a bez aktuální revize či servisu může situaci vyhodnotit tak, že jste neusilovali o bezpečnost vašeho domova. A nevadí, že tyto revize vlastně nejsou ze zákona povinné, pojišťovna vám událost může klidně zamítnout! I proto si schovávejte všechny papíry spojené s revizemi, kontrolami a servisem kotle, abyste měli v případě nehody potřebné důkazy.

Faktura není jen o ceně: Co najdete ve vašem vyúčtování za energie?

Kotlíkové dotace

Za určitých podmínek můžete zažádat stát o příspěvek na nový kotel v rámci tzv. kotlíkových dotací. Dotaci lze čerpat na výměnu kotle na pevná paliva, který nesplňuje 3., 4. a 5. emisní třídu. Mezi podporované zdroje patří kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a elektrická a plynová tepelná čerpadla. Výše podpory je až 180 tisíc korun a dosáhnout na ni mohou starobní či invalidní důchodci nebo žadatelé, kteří pobírají příspěvek na bydlení.

NačítámNačítám