Kalkulátor.cz | 27. 10. 2023

Faktura není jen o ceně. Co najdete ve vašem vyúčtování energií?

Faktura za energie. Může se vám zdát, že je příliš těžké se v těch číslech a údajích vyznat, ale ve skutečnosti je to docela jednoduché. Určitě jste se někdy podívali na fakturu za elektřinu nebo plyn a zeptali se: "Co to vlastně všechno znamená?" Bez obav, není to o vědeckých rovnicích nebo nevysvětlitelných záhadách. Faktura za energie obsahuje mnohem více užitečných informací, než byste si možná mysleli. Sepsali jsme pro vás ty nejdůležitější. Pojďme se tedy společně podívat pod pokličku faktury za elektřinu a plyn a odhalit všechny ty detaily, které vám mohou pomoci lépe porozumět spotřebě energií a ušetřit pár korun. Takže jdeme na to!

Faktura za energie

Vyúčtování je zpravidla rozděleno na tři části. Ta první obsahuje veškeré potřebné informace o vaší spotřebě na daném odběrném místě a zahrnuje také výsledný přeplatek či nedoplatek. Druhá část by měla obsahovat konkrétní rozpis vaší spotřeby a jejích jednotlivých částí. Ta poslední pak zahrnuje zejména doplňující údaje o vaší smlouvě a povinně také informace o možnostech reklamace faktury.

O zásadních informacích na faktuře za energie jsme napsali článek pro kurzy.cz

Faktura za energie - co kontrolovat a na co se zaměřit?

Údaje na faktuře

Na faktuře můžete najít celou řadu informací, ale i pojmů, které vám mohou být cizí a o to víc pak nerozumíte tomu, za co vlastně platíte. Některé z těch nejčastějších a nejdůležitějších si stručně vysvětlíme, abyste při čtení faktury věděli, co znamenají pojmy jako „tarif“ nebo „sazba“ a jak ovlivňují vaši smlouvu a cenu za energie.

Číslo daňového dokladu - Toto číslo najdete na každé faktuře a uvádí se také do kontrolního hlášení DPH.

Fakturační údaje zákazníka - Na faktuře naleznete základní informace o vás - jméno, příjmení, adresu a evidenční číslo zákazníka u daného dodavatele. Tyto údaje jsou důležité pro identifikaci a komunikaci mezi vámi a vaším dodavatelem energií.

Číslo odběrného místa - Číslo odběrného místa na faktuře vám řekne, za které konkrétní místo se účtují náklady. Toto číslo je důležité, protože mnozí zákazníci mají více odběrných míst, například v různých nemovitostech.

Roční vyúčtování - Na vyúčtování samozřejmě vidíte i to, co vás zajímá nejvíc, a sice přeplatek nebo v horším případě nedoplatek. Na faktuře by mělo být také datum splatnosti případného nedoplatku. V případě přeplatku někteří dodavatelé vrací peníze na účet, někteří z něj naopak pokrývají část záloh na příští zúčtovací období. Pokud máte nedoplatek a jste z jeho výše překvapeni, zkuste si srovnat ceny energií od jiných dodavatelů, jestli náhodou zbytečně nepřeplácíte.

Přeplatek / nedoplatek
Přeplatek / nedoplatekStav elektroměru - Faktura vám poskytuje informace o počátečním a konečném stavu elektroměru, což vám umožňuje sledovat vaši aktuální spotřebu. Může také obsahovat historii vaší spotřeby za předchozí období.

Počáteční a konečný stav elektroměru
Počáteční a konečný stav elektroměruJednotka - Pro odběr se používá jednotka MWh, tedy megawatthodina. Pro představu, průměrná domácnost spotřebuje přibližně kolem 3 MWh elektřiny za rok, u plynu je to dokonce 20-30 MWh, topí-li domácnost plynem, a to v závislosti na tom, jaká je zrovna zima.

Vysoký tarif (VT) - Jedná se o sazbu, za níž odebíráte elektřinu. Většinou je to jedna cena plošně, zvlášť u menších domácností s běžnou spotřebou. Můžete ale mít i druhou sazbu...

Nízký tarif (NT) - …a tou je právě nízký tarif, v němž odebíráte elektřinu levněji, než v případě vysokého tarifu. Jedná se o případ větších domácností, které mají velkou spotřebu a díky dvoutarifové sazbě mohou v určité fázi dne odebírat elektřinu levněji. Dvě sazby ale využívají zpravidla jen domácnosti s elektrickým topením a bojlerem, popř. majitelé elektromobilů.

Rozpis jednotlivých poplatků - Kromě ceny za elektřinu a plyn zjistíte na faktuře také další poplatky, jako je cena za distribuci, poplatek za obnovitelné zdroje energie (POZE), poplatek za systémové služby (ČEPS), poplatek za operátora trhu s energiemi (OTE) a daně.

Rozpis jednotlivých poplatků
Rozpis jednotlivých poplatkůRegulovaná a neregulovaná složka - Ceny jsou rozděleny na tyto dvě složky. Zatímco regulovaná složka je stanovena ERÚ každý rok a dodavatel ji neovlivní, ta neregulovaná je naopak právě na dodavateli samotném. Do regulované složky spadá poplatek za obnovitelné zdroje (tzv. POZE), distribuce, OTE a ČEPS (viz dále), do neregulované pak samotná cena elektřiny (či plynu).

POZE - Poplatek za obnovitelné zdroje energie jsme letos sice díky vládním úlevám řešit nemuseli, od příštího roku se ale do faktury vrátí, resp. už na něj odběratelům nebude stát přispívat. Jedná se o poplatek na podporované zdroje energie jako sluneční energii, biomasu, větrnou energii ad.

Distribuce - Cena za zajištění fyzické dodávky elektřiny od distributora k zákazníkovi. Distributoři jsou v Česku celkem tři a vybrat si jej nemůžete, přísluší danému dodavateli energií.

Příkon - Na faktuře můžete najít i cenu za příkon. Jedná se o poplatek za jistič, který má každé odběrné místo. Platí že čím vyšší je hodnota jističe, tím víc zaplatíte na poplatku, protože na jistič pro vás dodavatel zálohuje patřičné množství energie.

ČEPS - V rámci faktury platíte také za tzv. systémové služby, což je v podstatě poplatek za dopravu elektřiny z elektrárny k dodavateli.

OTE - Operátor trhu s energiemi se zase stará o koordinaci elektroměru a dodavatele; částka, kterou za tuto službu zaplatíte, je však pouze v řádu jednotek korun.

Daň - Jako všude jinde, i na faktuře za energie samozřejmě najdete daně, tedy daň z elektřiny (resp. plynu) a daň z přidané hodnoty, která činí obvyklých 21 %.

Zálohy - Podle vaší stávající spotřeby na faktuře najdete kromě přehledu přijatých záloh rovnou i předpis nových záloh pro příští zúčtovací období. Nezapomeňte si tedy na základě toho upravit trvalý příkaz, popř. upravenou částku u svého dodavatele reklamujte, pokud vám nevyhovuje.

Nově stanovená výše záloh
Nově stanovená výše zálohKonec smlouvy - Máte-li smlouvu na dobu určitou s fixací, je dodavatel povinen uvádět konec této fixace v každé faktuře. Proto si jej vyhledejte, abyste zjistili, jestli se náhodou konec závazku neblíží. Jedině tak totiž můžete případně zabránit automatické prolongaci, kdybyste chtěli uvažovat o změně dodavatele. Výpověď musíte podat minimálně 20 dní před termínem, kdy vám smlouva končí.

Násobitel - Poslední standardní hodnotou, kterou ve vyúčtování možná vidíte, je tzv. násobitel. Je to konstanta přístroje, která se používá k násobení naměřené spotřeby, není-li měření v daném místě standardní. Obvyklá hodnota je však 1, tzn. spotřeba a tím pádem ani finální částka se nenásobí.

Násobitel
NásobitelPřeplácíte? Nepřeplácejte!

Srovnejte si nabídky dodavatelů a jednoduše si vyberte toho nejvýhodnějšího.

Způsob odečtu

Také technické údaje o měření byste měli najít na vaší faktuře. Tato informace by měla obsahovat počáteční i konečný stav elektroměru, informace o tarifu a zejména způsob odečtu, který může proběhnout několika různě:

Řádný odečet - Nejčastěji se značí písmenem C a vyjadřuje způsob, při němž vás doma navštíví přímo distributor, aby z elektroměru či plynoměru spotřebu zaznamenal napřímo.

Samoodečet - Značí se písmenem S a vyjadřuje odečet, který jste zaznamenali vy sami a sdělili jej vašemu dodavateli.

Odhad - Odečet odhadem se značí O a je to krajní varianta v případě, že odečet z nějakého důvodu neudělá dodavatel ani vy sami. To rozhodně nedoporučujeme, vždy je lepší, když si odečet a výslednou cenu pečlivě zkontrolujete a případně pak můžete nesrovnalosti reklamovat.

Způsob odečtu
Způsob odečtu
Tip: Na závěr vám chceme připomenout, že pro vás máme odborného průvodce, vlka Kalkulátora, a jeho věrnou smečku odborníků. Jsou tu, aby vám usnadnili cestu k lepšímu porozumění faktur za elektřinu a plyn, nebo vám pomohli najít nejvýhodnější nabídku od dodavatelů energií. Poradí, jak úsporně využívat energii ve vašem domě, a upozorní vás na různé akce nebo výhodné nabídky. Zkrátka jsou připraveni vám pomoci, kdykoliv budete potřebovat ;)
NačítámNačítám