Kalkulátor.cz | 13. 6. 2023

Získat hypotéku bude konečně jednodušší

Česká národní banka sáhla ke kroku, po kterém řada lidí už delší dobu volala. Hypotéky už nebudou jen pro vyvolené, ČNB zrušila tzv. DSTI, což není nic jiného než limit pro maximální měsíční splátku úvěru v závislosti na příjmech žadatele. DSTI platilo od roku 2020 a Češi kvůli němu mohli na celkové splátky všech svých dluhů vynaložit maximálně 50 % příjmů. A právě to byl jeden z nejčastějších důvodů, proč lidé na hypotéku nedosáhli.

Důvody změn

ČNB se rozhodla k tomuto kroku zejména z toho důvodu, že ceny nemovitostí jsou dle ní o 57 procent výš, než odpovídá úrovni příjmů průměrné domácnosti. I navzdory tomu, že DSTI od 1. července už platit nebude, stále zůstává v platnosti LTV a DTI, čili poměr dluhu k hodnotě nemovitosti, respektive poměr výše celkového zadlužení žadatele a výše jeho čistého ročního příjmu. LTV je 80 nebo 90 % podle věku žadatele, DTI pak 8,5 či 9,5násobek čistého ročního příjmu.

Česká národní banka pro toto rozhodnutí brala v úvahu vývoj aktuálních a očekávaných systémových rizik v oblasti úvěrů na bydlení i zranitelnost bankovního sektoru. V poslední době počet nových hypoték výrazně klesal, a to konkrétně od té doby, kdy ČNB zvýšila úrokovou sazbu na 7 procent. Ta přitom ještě před dvěma lety, v dubnu 2021, byla pod hranicí 2 %. Nemovitosti jsou navíc podle ČNB přehodnocené přibližně o 23 procent.

„V době, kdy bojujeme se zvýšenou inflací, je nutné dodržovat přísné podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů. Při vyšších úrokových sazbách však ukazatel DSTI není zapotřebí,“ uvádí guvernér České národní banky Aleš Michal.

Napadlo vás někdy půjčit si peníze na dovolenou? Proč to je nebo není dobrý nápad se dočtete v našem článku

Potřebujete spočítat úvěr?

Jestli potřebujete půjčku, rozhodně se neunáhlujte! Nechte si všechno pečlivě spočítat od Kalkulátor.cz

Proticyklická rezerva

Podle tzv. zátěžových testů bankovní sektor jako celek plní regulatorní kapitálové požadavky, a to jak v základním, tak i v hypotetickém nepříznivém scénáři. I proto bankovní rada rozhodla kromě zrušení DSTI také o snížení sazby proticyklické kapitálové rezervy na 2,25 %. Banky jsou povinny tuto novou sazbu dodržovat také od 1. července letošního roku. Při dalším odeznívání cyklických rizik je ČNB připravená sazbu dále snižovat.

Dobrá kondice bankovního sektoru

Bankovní rada ČNB ve své tiskové zprávě také ujišťuje, že bankovní sektor v Česku je ve výborné kondici. Podle rady je dostatečně kapitálově i likviditně vybaven, aby odolal šokům i v případě déletrvajících ekonomických potíží. Totéž platí o finančním sektoru, který zůstává vysoce odolný i vůči zhoršenému ekonomickému vývoji.

„Bankovní sektor je dlouhodobě ve velmi dobré kondici. Ačkoli přetrvávajícím rizikem zůstává další vývoj kvality úvěrového portfolia, jeho postupné zhoršování, pozorované v minulém roce, se na počátku tohoto roku zastavilo. To je pozitivní signál,“ dodává k celé věci ředitel sekce finanční stability ČNB Libor Holub.

I navzdory změnám, které jsou pro určitou skupinu žadatelů rozhodně dobrou zprávou, zůstávají hypotéky pro velké množství lidí víceméně nedostupné, a to kvůli stále velmi vysoké úrokové sazbě. Ta se v poslední době postupně zvyšovala až na hranici šesti procent, kde už delší dobu beze změn stagnuje.