Michaela Kadlecová  | 7. 2. 2023

Předčasné splacení hypotéky se prodraží. Ale jen někomu

Klienti bank zaplatí za předčasné ukončení hypotéky zřejmě více než doposud. Vyplývá to z novely zákona o spotřebitelském úvěru. Podmínky pro splacení úvěru na konci fixace by se měnit neměly. Nová pravidla by měla platit od ledna příštího roku.

Online srovnání půjček bez rizika

Sháníte půjčku? Vyzkoušjete naši kalkulačku půjček, ve které stačí zadat částku a počet měsíců, po které ji chcete splácet.

Banky prý na předčasném splácení hypotéky prodělávají

Předčasné splacení hypotéky by se mělo zpřísnit. Od roku 2016 bylo možné splatit hypotéku vlastně kdykoliv. Banky si mohou účtovat pouze administrativní náklady, které jsou s předčasným splacením spojené, zároveň si tyto náklady musí být schopné obhájit. V případě několika soudních sporů tomu tak nebylo a banky musely platit tvrdé pokuty. Banky se hájily tím, že skutečné náklady s předčasným splacením hypotéky klientem jsou jiné než pouze administrativní. Ministerstvo financí nyní toto volání bank vyslyšelo a připravilo novelu zákona o spotřebním úvěru, která by měla bankám umožnit získat také část z úroku. Novela je nyní v připomínkovém řízení, měla by projít sněmovnou a senátem, platit by měla od roku 2024.

Přečtěte si: Přeje současná situace hypotékám? Přemýšlejte také nad cenami energií

Vysoké náklady na předčasné splacení hypotéky

Zákon o spotřebním úvěru z roku 2016 umožnil snadnější splácení hypoték poté, co vládla mezi klienty bank velká nespokojenost. Před rokem 2016 bylo totiž předčasné splacení úvěru finančně náročné. Banky si nárokovaly velké náklady, které prý s předčasným splacením měly a ty požadovaly po klientovi. Klienti se bránili hromadnými žalobami, až této situaci udělala přítrž novelizace zákona o spotřebním úvěru, která značně posílila práva spotřebitelů. Ti mohli hypotéku splatit předčasně kdykoliv, zdarma pak každý rok 25 % z celkové výše úvěru. Banka nesměla požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení, pokud předčasné splacení bylo provedeno do 3 měsíců poté, co banka spotřebiteli sdělila novou výši úrokové sazby, dále v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity spotřebitele v postavení dlužníka ze smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení, nebo jeho manžela nebo partnera.

Nepřehlédněte: Časovaná bomba vybuchne. Kdy vám končí fixace hypotéky?

Předčasné splacení hypotéky nyní

Výše náhrady nákladů v současné době nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, pokud přesahuje doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru 1 rok. Pokud tato doba není delší než jeden rok, pak nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru. Pokud chce dlužník splatit hypotéku dříve z důvodu prodeje nemovitosti, pak musí být doba trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení delší než 24 měsíců. Banka může požadovat náhradu nákladů, která nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené výše spotřebitelského úvěru, maximálně však částku 50000 Kč. Výše náhrady nákladů nesmí nikdy přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru, a v případě spotřebitelského úvěru na bydlení za dobu od předčasného splacení do konce období, pro které je stanovena pevná zápůjční úroková sazba.

Předčasné splacení kvůli levnějšímu úvěru

Podle novely zákona o úvěru, která se bude brzo schvalovat, by měla zůstat stejná pravidla pro předčasné splacení v mimořádných situacích, tedy při nemoci dlužníka, nebo jeho manžele. V takovém případě by mělo být předčasné splacení dále bezplatné. Bezplatně bude možné hypotéku splatit také tehdy, pokud klient nemovitosti prodává, nebo pokud se manželé rozcházejí a jeden chce druhého vyplatit. Tvrdí podmínky pro předčasné splacení by mělo cílit na ty, kdo chtějí úvěr rychle splatit, protože ho chtějí refinancovat výhodnějším produktem. Podle novely by měla banka v takovém případě požadovat rozdíl mezi původně sjednaným úrokem a aktuální průměrnou sazbou, tento rozdíl by neměl být více jak 2 % ze zbývající částky, kterou má klient doplatit.

NačítámNačítám