Michaela Kadlecová  | 21. 11. 2022

Nová zelená úsporám light je tady. Na rodinný dům až 150 tisíc bez papírování

Letošní zima je tou nejobávanější v historii České republiky. Cena za topení se může vyšplhat do astronomických výšin. Snížit účty za elektřinu a plyn lze hlavně zateplením. Stát na něj nyní chce poskytnout až 150 000 korun díky dotačnímu programu Nová zelená úsporám light, a to rychle a bez rozsáhlé dokumentace.

Neplatíte moc za elektřinu?

Vyzkoušejte naši kalkulačku ceny elektřiny a spočítejte si to.

Nová zelená úsporám light

Program Nová zelená úsporám si získal od svého vzniku velkou oblibu. Díky němu lze financovat nejrůznější úsporná řešení na bydlení a díky tomu snížit účty za elektřinu a plyn. O dotace z tohoto fondu je obrovský zájem, který letos ještě výrazně narostl. Od října 2021 ministerstvo schválilo 47 537 žádostí s požadovanou dotací 9,2 miliard korun. Čerpat finance z fondu by mohlo ještě více lidí, mnohé ale odrazuje značná administrativa, která udělení dotace doprovází. Nyní Ministerstvo životního prostředí připravilo dotaci Nová zelená úsporám light, která umožňuje získat peníze prakticky bez papírování a ve kterém se budou přijímat žádosti od 9.1. 2023.

Přečtěte si: Jak vám zateplení domu ušetří elektřinu a plyn?

Dotace pro rychlé zateplení

Díky dotaci Nová zelená úsporám je možné financovat nejrůznější úsporná opatření na domě, jako je zateplení fasády, výměna oken a dveří, pořízení fotovoltaiky a tepelných čerpadel. Právě na solární panely a tepelná čerpadla míří většina žádostí, konkrétně fotovoltaika se pořizovala z 52 % žádostí a výměna zdrojů vytápění 26 %. Žadatelé o dotaci museli velmi pečlivě sepsat žádost o dotaci a připojit projektovou dokumentaci. Pokud v dokumentaci bylo cokoliv špatně, žádost jim byla zamítnuta. Peníze z dotace žadatel obdrží až posléze, projekt musí tedy financovat ze svých zdrojů, ať už půjčkou, nebo svými prostředky. Některé žadatele mohla tato administrativní zátěž od využití programu odradit. Zároveň ji nemohli využít žadatelé s nižšími příjmy. Právě na ně cílí program Nová zelená úsporám light, který je mnohem jednodušší. Bude vyžadovat jen minimum příloh, nebude potřeba přikládat energetický posudek ani projektovou dokumentaci. Důležitá bude fotodokumentace, jednoduchý odborný posudek a konečná zpráva o provedených úpravách.

Nepřehlédněte: Vyplatí se domácí solární elektrárna v roce 2022?

Peníze dopředu a bez dokumentace

„Půjde opravdu o rychlá opatření s významným efektem úspory energie, určená prioritně pro vlastníky domů nejvíce ohrožené energetickou chudobou. Program, který ve zkratce označujeme jako NZÚ light, bude pracovat s jednotkovými dotacemi dle rozsahu opatření. Domácnost na takové renovace obdrží v součtu až 150 tisíc korun, a to i předem formou zálohy,“ uvádí ministryně životního prostředí Anna Hubáčková. Peníze lze obdržet dopředu, a to bez obsáhlé projektové dokumentace. Nová zelená úsporám light je určena pro vlastníky rodinných domů, kteří mohou být postiženi energetickou chudobou. Právě ti jsou totiž jedni z nejohroženějších, mnoho domů je stále nezateplených a topení za současných cen elektřiny a plynu zde může stát sta tisíce. Neboť se předpokládá, že tito žadatelé nemají dostatek vlastních prostředků, dotace se může poskytovat dopředu. Její výpočet je snadný, ministerstvo chce zadat paušální částky na jednotlivé typy opatření, každý majitel domu může získat až 150 000 na jeden rodinný dům. K žádosti není třeba dokládat energetický posudek a projektovou dokumentaci, stačí minimum příloh – základem je fotodokumentace a konečná zpráva o provedení opatření. Požadavky na zateplení jsou stanoveny minimální tloušťkou izolace a typem okna, nebo dveří. Díky této dotaci lze financovat například zateplení fasády, střechy, nebo půdy a výměnu oken a dveří. Z programu se budou proplácet také úsporná opatření, která se uskutečnila v minulosti, a to až do 12.9. 2022.

Pro koho je nová zelená úsporám light?

Dotace Nová zelená úsporám light je určená jednak starobním důchodcům, dále těm, kdo pobírají příspěvek na bydlení. Zároveň musí jít o majitele rodinného domu, který zde má trvalý pobyt. „Nízkopříjmovost“ pro potřeby NZÚ Light znamená, že členové domácnosti pobírají starobní důchod, nebo invalidní důchod třetího stupně, nebo příspěvek na bydlení v období mezi 12. 9. a datem podání žádosti. Dokládá se jednak potvrzením o pobírání důchodu, dále rozhodnutím o přiznání příspěvku na bydlení.

NačítámNačítám