Michaela Kadlecová  | 12. 4. 2022

Jak se počítá tepelná ztráta domu?

O tom, že vytápění domů, je stále dražší, se píše stále častěji v souvislosti se stoupající cenou energií. Proto bychom měli vědět, kde všude nám z domu uniká teplo a v jakém objemu. K tomu slouží výpočet tepelné ztráty.

Co je tepelná ztráta

Pro budoucí období bude typické hledání co největších úspor. Ač se nám to líbí, nebo ne, vytápět na 24 stupňů bude velmi drahé a později od něj zřejmě asi každý ustoupí. Naší snahou bude vytápět co nejméně, což souvisí s tím, jak energeticky náročný objekt obýváme. Pokud objekt vytopíme, pak o teplo postupně přichází, a to různou rychlostí. Pokud se jedná o dům starý několik desetiletí, který nebyl nikdy rekonstruovaný a hlavně zateplený, pak o teplo přichází velmi rychle. To je třeba rychleji doplňovat a topit více. Tepelným ztrátám nelze nikdy zcela zamezit, lze je ale významně omezit a tak ušetřit na spotřebách energií. Tepelné ztráty je třeba vzít do úvahy při stavbě a při rekonstrukci domu. Zjistíte je buď termokamerou, díky které je možné vidět vizualizaci těchto ztrát, dále je lze vypočítat. Co nejpřesnější možnou tepelnou ztrátu je třeba znát pro výběr vytápění domu. Díky znalosti tepelné ztráty lze vybrat tepelnou čerpadlo s odpovídajícím výkonem, tepelná ztráta se udává také pokud žádáte o dotaci na vytápění.

Přečtěte si: Plyn za trojnásobek. Kdo bude platit nové ceny plynu?

Jak získat důvěryhodného dodavatele energií?

Vyzkoušejte naši kalkulačku energií, ve kterých hned zjistíte, jaké ceny za elektřinu a plyn vám dokážeme nabídnout. Zdarma, rychle a pohodlně.

Teplo může z domu unikat na mnoha místech:

Střecha a půda. Teplo a teplý vzduch stoupá směrem vzhůru, působí komínový efekt. Pokud není střecha a strop dostatečně izolován, pak takto může „pánubohu do oken“ uniknout třetina tepla. Pro odstranění tepelného úniku je třeba buď zateplit střechu a krov, což je investice v řádu sta tisíců, nebo zateplit strop pod půdou, což je podstatně nižší investice, která se provádí často pomocí foukané izolace.

Okna. Stará netěsnící okna představují obrovskou možnost úniku tepla. Pokud mezi ně dáte ruku, můžete cítit, jak se zde vyměňuje teplý vzduch za studený. Výměna starých oken za moderní plastová okna může výrazně snížit tepelné ztráty, jelikož jsou lépe izolační a efektivnější ve zabraňování úniku tepla. Pokud jsou okna ve špatném stavu, pomůže pouze jejich výměna, i o okna je třeba pečovat a případně nechat odborníka, aby jejich stav posoudil.

Dveře. Dveře, které přesně nepřiléhají k futrům, mohou způsobit únik tepla. Pokud navíc nemají izolaci, může tepla unikat ještě více. Teplo může proudit ven také pode dveřmi, tedy v oblasti prahu.

Fasáda. Přes obvodové zdi uniká 16 – 35 % tepla.

Nepřehlédněte: Ohřívat vodu plynem, nebo elektřinou?

Potřebujete poradit s výběrem dodavatele?

Nechte si zavolat a my s vámi projdeme vaše možnosti. Spočítáme možnou úsporu a nabídneme vhodné řešení.

Tepelná ztráta a teplota

Tepelná ztráta domu tedy uvádí ztrátu tepla domu při venkovních extrémních podmínkách za jednu hodinu. Jako extrémní podmínky se udávají velmi nízké teploty, například v Praze je to – 12 stupňů Celsia. Pro výpočet tepelné ztráty je důležitá také teplota, na kterou chceme v domě vytápět. Pro někoho je postačujících 19 stupňů, někdo si přeje vytápět o několik stupňů více.

Jak se vypočítá tepelná ztráta domu?

Tento výpočet zajišťují energetičtí poradci, pro jeho co nejpřesnější stanovění je třeba hned několika údajů. Majitel nemovitosti může využít pro stanovení tepelné ztráty například kalkulačku tepelných ztrát, která vyžaduje podobné údaje. Tepelná ztráta se vypočítává dvěma způsoby, buď tzv. obálkovou metodou, kdy se posuzují vlastnosti obálky budovy a vypočítává se v celku, anebo po jednotlivých místnostech.

Co vše je třeba vzít do úvahy při výpočtu tepelné ztráty?

• tloušťka zdí

• plocha budovy

• podlahová plocha budovy

• typ zdiva

• skladba střechy

• poloha objektu v krajině

• prosklení objektu

• vnitřní požadovaná teplota

• celková vytápěná plocha objektu

• počet dnů topného období

• venkovní výpočtová teplota

• délka otopného obdobíMinimalizace tepelných ztrát, maximalizace úspory

Ceny elektřiny a plynu prudce rostou a již nyní je jasné, že vytápění v další topné sezóně bude mnohem dražší. Zároveň rostou ceny materiálu. Proto je jasné, že se vyplatí na nic nečekat a usilovat o úspory co nejdříve. Právě ti, kdo budou na nové podmínky připraveni, mohou zůstat u toho, že budou platit za vytápění rozumné částky.

NačítámNačítám