Michaela Kadlecová  | 4. 4. 2022

Režim DPI je pro někoho u konce. Pozor na černý odběr

Zatímco dříve docházelo ke krachům dodavatelů pouze výjimečně, minulý rok a začátek letošního roku přinesl těchto krachů hned několik. Největší ranou byl krach dodavatele Bohemia Energy, kdy přes 900 000 odběratelů přešlo k dodavatelům poslední instance. Pokud někteří z nich do 14. dubna nenajdou nového dodavatele, budou odebírat elektřinu a plyn neoprávněně.

V článku se dozvíte:

DPI - pojistka při krachu dodavatelů
Dodavatelé elektřiny, kteří ukončili činnost

Chcete získat nového dodavatele elektřiny?

Využijte naši kalkulačku elektřiny, díky které si můžete najít nového dodavatele elektřiny a být bez starostí.

Pojistka při krachu dodavatelů

Od loňského podzimu doposud skončila dvacítka dodavatelů energií. Nejnověji šlo o dodavatele Conte, kvůli jeho krachu přišla o dodavatele elektřiny 1300 odběrných míst. Trh s elektřinou a plynem se za poslední rok doslova otřásl. Energie se totiž zdražily až několika násobně a mnozí dodavatelé nemají na nákup energií na trhu pro velkoodběratele dostatečné financování. V České republice došlo před několika lety k liberalizaci obchodu s energiemi. Díky tomu je oddělená distribuce a prodej energií. Pro to, aby se nikdo neocitl bez dodavatele energií, pokud by dodavatel zkrachoval, byl zřízen institut dodavatele poslední instance. To jsou největší dodavatelé v určité oblasti, kteří mají propojení na místního distributora. Například tím největším dodavatelem poslední instance je u nás ČEZ Prodej, což je jiná společnost než ČEZ distribuce, jde ale o společnosti, které jsou spojení ve skupině ČEZ. Jde tedy o společnosti, u kterých nehrozí, že by někdy padly. Systém dodavatele poslední instance představuje pouze krátkodobou výpomoc, předpokládá se, že si zákazník najde v nejkratší možné době regulérního dodavatele. V režimu dodavatele poslední instance lze proto zůstat maximálně 6 měsíců. Doporučuje se ale, aby zákazník přešel k novému dodavateli co nejdříve. Přes to na začátku dubna zůstává stále mnoho bývalých zákazníků Bohemia Energy: "V našem systému evidujeme 3 598 v plynárenství a 7 927 v elektroenergetice odběrných míst od jednotlivých dodavatelů původní skupiny Bohemia Energy, kteří jsou k dnešnímu dni v režimu DPI. Počet zákazníků, kterým hrozí neoprávněný odběr nemůžeme v tuto chvíli stanovit, protože nedisponujeme informacemi o odběratelích, kteří zažádali o změnu dodavatele nebo mohou být již před podpisem nových smluv," uvedla Zuzana Dvořáková ze společnosti OTE, která řídí obchodování s energiemi.

Bývalý dodavatel

Datum, do kdy je třeba opustit DPI

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

14.04.2022

COMFORT ENERGY s.r.o.

14.04.2022

CONTE spol. s.r.o.

30.03.2022

Český Energetický Dodavatel a.s.

23.06.2022

Energie ČS, a.s.

14.04.2022

Energie s Rozumem, s.r.o.

16.09.2022

ENERGO LaR s.r.o.

11.09.2022

Europe Easy Energy a.s.

14.04.2022

Kolibřík energie, a. s.

19.04.2022

Kolibřík energie, a. s.

19.04.2022

Lumius, spol. s.r.o.

12.07.2022

Manta Commodities SE

23.09.2022

Microenergy s.r.o.

14.06.2022

Nezávislá energie s.r.o.

18.09.2022

Ray Energy a.s.

17.05.2022

X Energie, s.r.o.

14.04.2022

Sankce za černý odběr elektřiny

Pokud si zákazník nenajde do té doby dodavatele, nepřestane mu elektřina či plyn okamžitě fungovat, ale stane se zákazníkem, který odebírá energie na černo. Odběr energií na černo je trestný čin, za které hrozí nemalé sankce. Dojít k němu může i tehdy, pokud ukončíte smlouvu s jedním dodavatelem a smlouva s novým nenavazuje okamžitě. K černému odběru dochází také tehdy, pokud zákazník poškodí elektroměr, nebo pokud elektřinu odebírá bez elektroměru. Na černý odběr distributor vždy přijde. V první řadě odběratele odpojí, takže ten přijde o elektřinu zcela. Za připojení do rozvodné sítě zaplatíte nemalé částky. Dále je třeba uhradit poplatky za odběr elektřiny a také sankce za černý odběr. Ty se mohou vyšplhat až na 100 000 korun.

Nepřehédněte: Končí svět, kde se dá spolehnout na dodávky elektřiny? Co když nastane blackout?

Jak ukončit režim DPI?

Pokud si najdete nového dodavatele energií, nemusíte nic dodavateli poslední instance oznamovat. Stačí, pokud uzavřete novou smlouvu k určitému datu, vše další si mezi sebou vyřeší dodavatelé energií. Dodavatel poslední instance vám odešle vyúčtování, které je třeba uhradit. Pokud nemáte na úhradu vyúčtování dostatečné prostředky, můžete požádat o pomoc s úhradou Úřad práce. Ten může přiznat mimořádnou dávku MOP – vyúčtování DPI. Tuto dávku lze využít pouze na vyúčtování po odchodu DPI, je tedy třeba mít již uzavřenou smlouvu s novým dodavatelem.

Jak přejít z DPI?

Doba je složitá a najít si nového dodavatele není snadné. Na stránkách www.kalkulator.cz je možné najít kalkulačku elektřiny, díky které si lze srovnat dodavatele elektřiny a zjistit, za jaké ceny můžete elektřinu odebárat. Co dělat, pokud jsou tyto ceny pro vás vysoké? Česká vláda nešla cestou zastropování cen elektřiny pro dodavatele, ale naopak nabízí adresnou pomoc pro každého, kdo nemá na energie dostatek peněz. Dávku vyplácí Úřad práce, jde o formu příspěvku na bydlení, pro který jsou ale mírnější kritéria je pro jeho získání. Pro posouzení toho, zda máte na příspěvek nárok, se stanovují tzv. normativní náklady na bydlení. Jinak se posuzuje bydlení ve vlastním, nebo v nájemním bytě. Pro posouzení bydlení v nájmu se bere velikost bydliště a počet těch, kdo sdílí domácnost. Vlastní bydlení se posuzuje podle počtu osob v domácnosti. Pokud nestačí 30 % (v Praze 35 %) příjmů na úhradu nákladů spojení, nebo je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení, pak lze podat žádost. Pro posouzení nároku se počítají příjmy všech osob, které v domácnosti žijí, kromě příjmů nezaopatřených dětí. Důležité jsou tedy jen příjmy, nikoliv naspořené prostředky. Za žádost o příspěvek na bydlení se není třeba nijak stydět, stát se takto snaží pomoci všem těm, kdo by mohli být postiženi neschopností platit za energie.

NačítámNačítám