Michaela Kadlecová  | 22. 9. 2021

Skončí také dodavatelé plynu? Zdražení plynu přitvrzuje

Svou činnost ukončil zprostředkovatel plynu společnost P & M true family, která vystupuje pod obchodním názvem 123ušetři.cz. Klienti této firmy, která sama fungovala pouze jako zprostředkovatel prodeje, si musí najít urychleně jiného dodavatele plynu.

Na dodavatele upozornil Energetický regulační úřad: „Upozorňujeme klienty společnosti P & M true family, s.r.o. , IČ: 03877094, se sídlem Kolbenova 607/20, Vysočany, 190 00 Praha 9, která vystupuje též pod obchodním názvem 123ušetři.cz, a která je jedním z výše uvedených subjektů, na nebezpečí přerušení dodávek plynu do jejich odběrného místa, pokud mají s touto společností uzavřenou smlouvu o zajištění dodávky plynu. Předmětná společnost není držitelem licence na obchod s plynem, sama plyn nedodává, dodávku plynu do odběrného místa pouze zajišťuje tím, že uzavírá sama v postavení zákazníka smlouvu o sdružených službách dodávky plynu s dodavatelem plynu.“ Odběratelům, kteří uzavřeli smlouvu s touto společností, hrozí přerušení dodávky plynu: „Pokud odběratel neví, zda se ho uvedená situace týká a zná EIC kód odběrného místa, může se obrátit na ERÚ za účelem ověření,“ uvádí Energetický regulační úřad. EIC kód je jedinečný identifikátor odběrového místa. Odběratelé ho najdou například ve smlouvě, nebo na faktuře.Je nutný i přepis odběrného místa plynu

Společnost 123ušetři.cz vystupovala jako zprostředkovatel, který jménem skutečného odběratele objednával plyn. Na trh se tato společnost dostala v období rekordně nízkých cen zemního plynu, svým zákazníkům se snažila nabízet ty nejnižší ceny plynu. Jak je vidět, současná situace, kdy není možné plyn dlouhodobě nakupovat za příznivé ceny, zlomila této společnosti zřejmě vaz. Pro bývalé zákazníky to znamená nejenom starost s hledáním nového dodavatele: „Jestliže se Vás situace týká, bude nutné provést současně přepis odběrného místa na Vaši osobu (v současnosti bude na odběrném místě zapsána společnost P & M true family) i změnu dodavatele energie,“ radí Energetický regulační úřad.

Přečtěte si: Zajímá vás úspora energií?

Chcete levný plyn?

Vyhledáme vám toho nejlepšího dodavatele, se kterým ušetříte. Chcete zjistit kolik? Připravte si poslední fakturu za plyn a jdeme na to!

Proč plyn zdražuje?

Kromě zdražení elektřiny je bohužel i zdražení plynu smutnou realitou: „V dubnu stála na velkoobchodním trhu 1 MWh plynu 474 Kč, dnes je to 1100Kč a s drobnými výkyvy cena zemního plynu od jara vytrvale rostla. Důvodů je hned několik. Stále se potýkáme s dopady loňské nadprůměrně dlouhé a studené zimy, kdy byla mimořádná spotřeba plynu. Evropské zásobníky se téměř vyprázdnily, chladné jaro zpozdilo zahájení jejich nového naplňování. Navíc byla cena plynu i v létě vysoká a obchodníci se snažili čekat do poslední chvíle, jestli se přece jen nesníží. Zásoby jsou tak stále pod normálem,“ vysvětluje Jiří Matoušek ze společnosti Centropol.Dodávky zemního plynu se v poslední době významně snížily: „Hospodářství většiny zemí zotavuje po covidovém útlumu, což samozřejmě znamená vyšší spotřebu plynu ve výrobních podnicích. Zvýšený zájem o plyn způsobuje i snaha o dekarbonizaci a přechod na ekologičtější paliva, což plyn v porovnání s uhlím je. Enormní poptávka přichází v době nedostatečné nabídky. Situaci ještě zhoršuje omezení dodávek z Ruska a Norska. V Norsku probíhá plánovaná údržba přenosové soustavy, u Ruska je to složitější. Zčásti jsou na vině výpadky v těžbě, částečně může jít o reakci na obstrukce ohledně podmořského plynovodu Nord Stream 2. Dostavba se zpozdila mimo jiné i z důvodu sankcí, které USA na Rusko uvalily, do hry vstoupily i legislativní omezení Evropské unie ohledně vlastnictví a kapacitního využití potrubí. Teď je plynovod dokončen a čeká se na povolení německého operátora trhu, aby mohl být zprovozněn,“ uvádí Jiří Matoušek z Centropolu.Ochrana před zdražováním plynu

Jak se před zdražováním ochránit? „Podobně jako u elektřiny, může pomoci změna dodavatele. Ale i tady je na místě opatrnost. Zdánlivě výhodná nabídka se po uplynutí prvního smluvního závazku může u některých dodavatelů stát doslova peklem. Vhodným řešením může být smlouva na dobu určitou s fixací ceny na dva, tři roky,“ radí Jiří Matoušek z Centropolu.

NačítámNačítám