Jan Strmiska | 5. 1. 2021

Vyplatí se mi paušální daň? Přihlášení je do 11. ledna!

Jestli jste OSVČ, možná se vám teď vyplatí udělat zásadní změnu. Zeptali jsme se CEO firmy Sečteno.cz Rebeccy Kotrmanové, komu přesně se to vyplatí.

Aby bylo jasné, tato změna se týká daní, které budete podávat příští rok. Když se k tomu nyní, do 11. ledna, upíšete, příští rok máte vystaráno od papírování a nemusíte řešit kontroly. Možná dokonce i ušetříte desetisíce. Loňské daně (které podáváte letos) ale ještě děláte stejně jako dříve.

Paušální daň? O co jde?

Paušální daň je jednotná platba daně + sociálního + zdravotního pojištění pro OSVČ. Přeloženo do normální řeči: je to společná platba zdravotní pojišťovně, sociálce i finančáku. Nesouvisí to ale nijak s paušálními výdaji (výdaje procentem z příjmů). To jsou jen podobná slova.

Proč bych měl paušální daň chtít? Má to tři zásadní výhody:

Můžete ušetřit (viz dále).
Od příštího roku nebudete muset podávat daňové přiznání ani papíry na sociálku a zdrávku. Prostě nic. Ušetříte tedy případně i za účetního.
Finančák se kasá, že na vás už nemůže přijít žádná kontrola, což se nyní může stát.

Pro koho je ten paušál určený?

Je to pro OSVČ, jejichž roční příjem nepřesahuje jeden milion korun a nejsou registrovaní k platbě DPH. Vztahuje se na podnikatelskou činnost v §7. 
V případě, že pronajímáte kapitálový majetek nebo z něj máte příjmy, nesmí tyto příjmy v režimu paušální daně přesáhnout limit 15 000 Kč. Stejně tak příjmy z nájmu (§ 9).
Nesmíte být plátce DPH (může být identifikovaná osoba).
Nemáte zaměstnání (§ 6) – kromě dohody o provedení práce, případně dohody o
pracovní činnosti se srážkovou daní, ty smí být.
Nesmíte být společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti.

Jak se do režimu paušální daně zapsat?

Do 11. 1. vyplníte formulář, který se doručuje na finanční úřad, osobně do podatelny nebo sběrného boxu přímo na finančáku (je potřeba ho podepsat). Také jde ale rovnou poslat přes datovou schránku přímo po tom, co ho vyplníte (a pak ho nepodepisujete). Na sociálku a zdravotní pojišťovnu už nic neposíláte. Zmíněné úřady si informaci ohledně vstupu do paušálního režimu vzájemně vymění.

Rebecca Kotrmanová, CEO firmy Sečteno.cz
Účetní firma sečteno.cz, ze které je Rebecca Kotrmanová, má teď zajímavý projekt Covid Restart Pack, kdy pomáhají malým firmám s překonáním finanční krize. Jde o finanční konzultace pro opětovné nastartování růstu. A pokud se jako běžný OSVČ rozhodnete, že paušální daň nechcete, můžete využívat systém sečteno.cz, faktury se z toho dělají samy.
FB/Sečteno.cz

Kolik budu tedy v roce 2021 sátu platit na daních, sociálce a na zdravotním pojištění?

Pro letošní rok je vypočítána částka paušální platby 5469 Kč měsíčně za všechno.

Skládá se ze tří položek:

2976 Kč na sociální pojištění (minimální platba pro rok 2021 = 2588 Kč je navýšená o 15 %).

2393 Kč na zdravotní pojištění (je to zároveň minimální platba pro rok 2021).


100 Kč je daň z příjmu. Všechno jsou to měsíční částky.

POZNÁMKA REDAKCE: stát používá trochu matoucí pojem záloh. Nebojte se, není to záloha, ze které se bude později dopočítávat celá daň (jako jste to dělali dosud na základě daňového přiznání). Je to záloha v tom smyslu, že ji platíte dopředu. Žádné dopočítávání částky ale už nebude, tohle je všechno co nakonec zaplatíte. 100 Kč je tedy vaše finální měsíční daň pro rok 2021.

Můžu si to rozmyslet a paušální daň zrušit?

Ano, ale až za rok. Pokud si to rozmyslíte (třeba kdyby se vám nelíbila nová částka paušální daně, až ji vyhlásí stát na další rok), jde podávání paušální daně odvolat, ale vždy až na příští rok, a to do 10. ledna. Nejde to odhlásit zpětně.

A jak to budu konkrétně platit?


Zrušíte si trvalé odchozí platby záloh, které teď máte nastavené (pro sociálku a zdravotní pojišťovnu) a nastavíte si novou trvalou platbu 5490 Kč odcházející na účet vašeho finančního úřadu (přesné nastavení platby vám pošle finančák). Oni si to už sami rozdělí a přepošlou správné částky zdravotní pojišťovně a sociálce. Měsíční zálohy se platí vždy do 20. dne kalendářního měsíce.


Co se stane, když se mi během roku něco změní?

Když přestanete během roku splňovat podmínky – dojde k překročení obratu, vzniku plátcovství DPH, vzniku zaměstnání nebo překročení limitu 15 000 Kč pro ostatní zdanitelné příjmy, je potom nutné po konci roku podat daňové přiznání a přehledy na zdravotní a sociální pojištění. Dál také musíte doplatit daň i pojištění a administrativa bude ještě o něco složitější, než kdyby nedošlo k přihlášení k paušální dani. Není to ale žádná chyba ani porušení podmínek.

Výhody paušální daně:

Jednotná platba.
Nepodává se daňové přiznání.
Komunikace pouze s finančním úřadem, nikoliv se zdravotní pojišťovnou a správou sociálního zabezpečení.
Možné nižší platby na sociální a zdravotní.

Nevýhody paušální daně:

Nelze uplatňovat další slevy na dani (poplatníka, na manžela, manželku...).
Nevyplatí se tak určitě těm, kdo využívají slevu na manželku nebo daňové zvýhodnění na děti. U ostatních slev to chce vyzkoušet a promyslet.
Není jasné, jestli se bude paušální daň nějakým způsobem snižovat při pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského, spíš to vypadá, že ne. To pak může být režim paušální daně hodně nevýhodný.
Pokud v průběhu roku dojde k přechodu na vedlejší činnost (například díky rodičovskému příspěvku), podmínky pro paušální daň jsou splněny, ale už se nejspíše nevyplatí.

Takže vyplatí se mi ta změna?

S přihlášením do režimu paušální daně získáte výhodu jednoduchosti, ale současně už nemůžete uplatňovat žádné další daňové slevy a úlevy, jako je bonus na děti, sleva na manželku a podobně. Spočítejte si, jestli se vám vyplatí paušální daň, v kalkulačce Ministerstva financí ČR.

Jaká je souvislost mezi paušální daní a důchodem?

Součástí paušální daně je pevná částka důchodového pojištění. Je to zprůměrovaná částka, takže logicky pokud máte nižší příjmy, na důchodovém pojištění zaplatíte více, než je úplné minimum (a budete mít lepší důchod). Naopak pokud máte vyšší příjmy, na důchodové pojištění zaplatíte méně (a budete mít horší důchod). Ale na trhu je spousta důchodových produktů, pravděpodobně efektivnějších, než je investice do státu touto daňovou formou.

Od průměrného zisku cca 17 tisíc měsíčně se s paušální daní platí na důchod méně než při klasickém výpočtu na odvody. Odpovídá to ročním příjmům přibližně 575 000 Kč při využití paušálních výdajů 60 %.

Můžete uvést konkrétní příklady, pokud používám paušální výdaje?

1) Pokud má OSVČ paušální výdaje 80 %
(nejvýše 1 600 000 Kč za rok) z příjmů z řemeslných živností, zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství vykonávaných jako samostatná činnost. Také z ostatních příjmů ze zemědělské výroby.

VERDIKT SEČTENO.CZ: Pro řemeslníky či zemědělce, kteří využívají 80% výdajové paušály, zřejmě jednotná daň nebude lákadlem, finančně se jim nevyplatí.

2) Paušální výdaje OSVČ 60 % 
(nejvýše 1 200 000 Kč za rok) z příjmů z živností volných, vázaných i koncesovaných.

VERDIKT SEČTENO.CZ: Stále se vyplatí příjmům nad 500 tisíc Kč.

3) Paušální výdaje OSVČ 40 % 
(nejvýše 800 000 Kč za rok) z příjmů ze samostatné činnosti, na kterou nemáme živnost, například z jiného podnikání dle zvláštních předpisů, z užití či poskytnutí práv z průmyslového či jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, z jiné samostatné výdělečné činnosti, blíže viz OSVČ bez živnosti.

VERDIKT SEČTENO.CZ: Obecně se dá říci, že se paušální daň vyplatí spíše živnostníkům s ročními příjmy přesahujícími 500 tisíc a paušálem 40 % a 60 %.

Daňové přiznání v jiné zemi

Pro lidi pracující v zahraničí může být daňové přiznání složitým úkolem, který vyžaduje pečlivou přípravu a porozumění daňovým zákonům v zemi, kde pracují. Pokud jste v této situaci, měli byste si nejdříve zjistit, zda jste povinni podat daňové přiznání ve své zemi původu nebo v zemi, kde pracujete. Pokud jste povinni podat daňové přiznání v obou zemích, měli byste se seznámit s mezinárodními daňovými dohodami mezi těmito zeměmi a zjistit, zda máte nárok na snížení zdanění nebo osvobození od daně. Když budete připravovat daňové přiznání, měli byste shromáždit všechny potřebné dokumenty, jako jsou výplatní pásky, potvrzení o zaplacení daně, účetní zápisy a další dokumenty týkající se vašeho příjmu a výdajů. Poté byste měli zkontrolovat daňové zákony v obou zemích, abyste si byli jisti, že všechny vaše příjmy a výdaje jsou správně zaznamenány a že jste uplatnili všechny případné nároky na snížení zdanění. Pokud se vám zdá tato úloha příliš složitá nebo nejste si jisti, jak postupovat, měli byste zvážit kontaktování odborníka na daňové záležitosti, který vám může poskytnout potřebné rady a pomoci vám s přípravou daňového přiznání. Jedním z takových odborníků je společnost tj-legal pomohou vám s daněmi v Německu nebo daněmi v Rakousku. S předstihem plánování a pečlivou přípravou je možné vyhnout se chybám a zajistit, že vaše daňové přiznání je přesné a v souladu s daňovými zákony v obou zemích.)

O nás: Kalkulátor.cz srovnává ceny brzy i pojištění. Je to první projekt podobného typu v ČR, který je opravdu fér. Chceme s ním energošmejdy konečně zatlačit do kouta. Na Kalkulátoru všechny výpočty fungují okamžitě a bez otravných telefonátů.

Na energiích můžete ušetřit tisíce korun ročně. Naše výpočty zahrnují všechny aktuálně dostupné tarify energií na trhu a u vybraných dodavatelů energií jsme schopni zajistit plynulý přechod bez jakékoli vaší námahy. Neplatíte nic navíc, k ničemu se u nás nezavazujete, peníze na náš provoz získáváme jinak. Smlouvu máte přímo s dodavatelem energie jakého si vyberete. Spočítejte si svou slevu ihned v našem kalkulátoru energií.