Start

  • Limit pojištění 35/35 milionů
  • Právní ochrana
  • Přímá likvidace

Generali Česká pojišťovna

Start

  • Limit pojištění 35/35 milionů
  • Právní ochrana
  • Přímá likvidace

  • K základnímu pojištění START máte právní ochranu zdarma. Získáte také službu přímé likvidace, to znamená, že pokud vás někdo nabourá, pojišťovna za vás vše vyřídí s pojišťovnou viníka. Limity pojistného plnění pro újmu na zdraví třetích osob a škody na majetku třetích osob jsou nastaveny na 35 milionů Kč.