Exclusive

  • Limit pojištění 100/100 milionů
  • Asistenční služby “M” a úrazové pojištění řidiče a cestujících
  • Přímá likvidace

Generali Česká pojišťovna

Exclusive

  • Limit pojištění 100/100 milionů
  • Asistenční služby “M” a úrazové pojištění řidiče a cestujících
  • Přímá likvidace

  • S exkluzivním pojištěním EXCLUSIVE získáte právní ochranu zdarma. Součástí pojištění jsou asistenční služby “M” a úrazové pojištění řidiče i cestujících. Získáte také službu přímé likvidace, to znamená, že pokud vás někdo nabourá, pojišťovna za vás vše vyřídí s pojišťovnou viníka. Limity pojistného plnění pro újmu na zdraví třetích osob a škody na majetku třetích osob jsou nastaveny na 100 milionů Kč.