Comfort

  • Limit pojištění 150/150 milionů
  • Asistenční služby “L”, úrazové pojištění řidiče a cestujících, přímá likvidace
  • První zaviněná škoda bez vlivu na pojistné

Generali Česká pojišťovna

Comfort

  • Limit pojištění 150/150 milionů
  • Asistenční služby “L”, úrazové pojištění řidiče a cestujících, přímá likvidace
  • První zaviněná škoda bez vlivu na pojistné

  • Komplexní pojištění se kterým získáte právní ochranu zdarma. Součástí pojištění jsou asistenční služby “L”, úrazové pojištění řidiče i cestujících. Velký bonus představuje, že první zaviněná škoda nemá vliv na vaše pojistné. S tímto pojištěním je cena vašeho pojistného garantovaná na 3 roky dopředu. Limity pojistného plnění pro újmu na zdraví třetích osob a škody na majetku třetích osob jsou nastaveny na 150 milionů Kč.