SPOROPOV 0/0

  • Limit 45/45 milionů
  • Asistenční služby SPORO v ČR

Česká podnikatelská pojišťovna

SPOROPOV 0/0

  • Limit 45/45 milionů
  • Asistenční služby SPORO v ČR

  • Sporopov je ideální základní pojištění pro ty, kteří jezdí hlavně v České republice. K tomuto pojištění získáte zdarma asistenční služby SPORO v ČR. Limity pojistného plnění pro újmu na zdraví třetích osob a škody na majetku třetích osob jsou nastaveny na 45 milionů Kč.