Pražská energetika
Pražská energetika

Pražská energetika

Původ PRE sahá až do 19. století. Dnes je skupina s více než 800 tisíci zákazníky třetím největším dodavatelem elektřiny v ČR a mj. také provozovatelem distribuční sítě. Cílem PRE je také snížit negativní vliv podnikání na životní prostředí, podporuje obnovitelné zdroje, v Praze např. půjčuje elektrokola a má několik programů určených pro vzdělávání veřejnosti.

Skupina PRE je skupina s dlouholetou tradicí a významný obchodník s energiemi na českém trhu. Pražská energetika a všechny její dceřiné společnosti jsou nástupci Elektrických podniků královského hlavního města Prahy, které vznikly již v roce 1897.

Skupina PRE je se svými více než 800 tis. odběrnými místy třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice a provozovatelem nejspolehlivější distribuční sítě v ČR. Podporuje využívání moderních technologických řešení a poskytuje poradenství v oblasti zavádění inovativních technologií a dosahování energetických úspor. Mezi hlavní aktivity Skupiny PRE patří prodej, obchodování s elektřinou a plynem po celém území ČR, distribuce elektřiny, její výroba a doplňkové energetické služby.

Informace, kdy může zákazník vypovědět svou smlouvu na dobu určitou společnost uvádí vždy v konkrétní smlouvě, nikoliv ve veřejných obchodních podmínkách a u popisu jednotlivých produktů. V případě předčasného vypovězení smlouvy u elektřiny je zákazník povinen zaplatit dodavateli pokutu ve výši 4 500 Kč + 200 Kč za každý kalendářní měsíc (i za nedokončený) od předčasného ukončení smlouvy do řádně sjednané doby trvání smlouvy. U plynu výše pokuty vychází z jednotlivého pásma předpokládané roční spotřeby + 200 Kč za každý kalendářní měsíc (i za nedokončený) od předčasného ukončení smlouvy do řádně sjednané doby trvání smlouvy. Ceník pokut je dohledatelný na webových stránkách společnosti.

Zákazníci Pražské energetické mají možnost navštívit dvě pobočky v Praze. Provozní doba je v pondělí a středu od 8:30 do 18:00, úterý a čtvrtek od 8:30 do 16:00 a v pátek od 8:30 do 12:00. V případě, že byste osobní setkání v uvedených hodinách nestíhali, nebo zkrátka jen preferujete řešit věci online, můžete využít kontaktní formulář, zákaznický portál "Moje PRE".

PRE dlouhodobě usiluje o snižování negativního vlivu podnikání na životní prostředí, na čerpané zdroje energií a opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Snaží se motivovat své zaměstnance k úsporám energií, snižování spotřeby pohonných hmot, omezuje využití elektrické energie a tepla ve svých objektech. Důležitá je podpora využití obnovitelných zdrojů energie, podpora a propagace elektromobility a podpora projektů Smart City. Od roku 2010 společnost nabízí možnost zapůjčení široké nabídky elektrokol různých značek určených do města i do přírody, měřících zařízení a půjčovnu elektromobilů. Svým zákazníkům poskytuje 50% slevu.

Pro zákazníky, kteří chtějí být šetrní k životnímu prostředí, nabízí PRE zelenou elektřinu, která je výhradně z obnovitelných zdrojů. Tato elektřina pochází z fotovoltaik, vodních elektráren a bioplynové stanice (biomasa a bioplynu).

Společnost PRE se také podílí na vzdělávání veřejnosti. Nabízí program pro mateřské školy o používání elektřiny, základní a střední školy si mohou vybírat z pestré nabídky exkurzí. Vydávají časopis SuPREman pro teenagery a KoPREtina pro mladší děti. Středním odborným školám pomáhají s praxí a podílejí se na vydávání vysokoškolských učebnic. Na absolventy škol čeká adaptační program nástupní praxe, který je provede novým zaměstnáním. Ve cvičném a výukovém pracovišti Polygon organizují vzdělávací programy pro školy, ale také školení pro zaměstnance Skupiny PRE a zaměstnance firem z oblasti energetiky.

Pražská energetika
Pražská energetika

Adresa

Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10

Časté dotazy