CTZ
CTZ

CTZ

Centrální tepelný zdroj energie (CTZ) se v Uherském Hradišti stará o výrobu tepelné energie a také distribuci koncovým odběratelům už od roku 1966. Mimo toho také vyrábí svojí elektřinu v protitlaké turbíně, kterou využívá hlavně pro svojí potřebu a zbytek nespotřebované elektřiny dodává do regionální distribuční sítě.

CTZ
CTZ

Adresa

Sokolovská 572, 686 01 Uherské Hradiště

Tarify dodavatele

Časté dotazy