Česká regionální energetika
Česká regionální energetika

Česká regionální energetika

Společnost Česká Regionální Energetika je česká společnost poskytující svým zákazníkům elektřinu a plyn od roku 2015. Soustředí se na domácnosti a menší podnikatele.

Svým zákazníkům nabízí možnost individuální kalkulace cen. Pro nové zákazníky má v nabídce produkt Bonus 120 000. Nabízí tarify na dobu určitou s fixací ceny. Zákazníkům doporučuje uzavírání smluv na 3 roky, neboť mají garanci ceny po celou dobu trvání smlouvy.

Při předčasném vypovězení smlouvy budete muset zaplatit dodavateli pokutu ve výši 390 Kč, a to za každý kalendářní měsíc i jeho část následující po dni ukončení dodávky od Dodavatele do konce doby trvání Smlouvy, minimálně však ve výši 5.000 Kč

Společnost se podílí na dobré věci a to příspěvkem spolku Nedoklubko z.s, který podporuje projekty s pomocí pro předčasně narozené děti a jejich rodiny.

Česká regionální energetika
Česká regionální energetika

Adresa

Labský Palouk 495, 530 09 Pardubice

Načítám