Carbounion Bohemia
Carbounion Bohemia

Carbounion Bohemia

Carbounion Bohemia je česká energetická společnost, která patří do skupiny Carbounion. Carbounion Group byla založena v roce 1998 panem Ing. Petrem Pauknerem, který je jejím stoprocentním vlastníkem. Obchoduje s elektřinou, plynem a hnědým i černým uhlím. Na začátku svého působení společnost obchodovala s pevnými palivy (uhlí) a zabývala se poradenstvím v energetice. Postupně portfolio svých služeb rozšířila o dodávky elektřiny a zemního plynu a dnes je jedním z největších ryze českých soukromých subjektů v oboru energetiky. Pravidelně se umisťujeme v prestižním žebříčku Czech TOP 100, který zahrnuje nejlepší české společnosti.

Sídlo společnosti se nachází v Praze, skupina Carbounion se zabývá obchodem s energiemi v Česku, na Slovensku a také v Německu, Rakousku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku nebo Polsku.

Cabounion Bohemia má ve své nabídce produkt Standard, který lze sjednat na dobu neurčitou bez fixace. Další dva produkty Standard 12 a 24 se sjednávají na dobu určitou.

Smlouvy se automaticky prodlužují o stejnou dobu, na kterou byly sjednány. Jestliže se zákazník rozhodne ukončit smlouvu na dobu určitou dříve před jejím skončením je povinen zaplatit pokutu ve výši 5 000 Kč + 500 Kč za každý měsíc zbývající do konce smluvního vztahu.

Společnost Carbounion Bohemia se snaží pomáhat a to podporou pro Společnost pro gastrointestinální onkologii z.s. (SGO). Tato společnost se zaměřuje na problematiku tlustého střeva. Snaží se vzdělávat širokou veřejnost s důrazem na léčbu a hlavně na prevenci. Současně také podporuje zdravotnický nadační fond IBD – Comfort. Poskytla dar pro Domov sv. Karla Boromejského, který sloužil k zajištění činnosti Domova a zahrady, jeho provozu a k zabezpečení dopravy. A také se podílela na pořízení nových varhan pro kostel sv. Prokopa v Chyškách.

Carbounion Bohemia
Carbounion Bohemia

Adresa

Václavské náměstí 846/1 110 00 Praha 1 - Nové Město