Kalkulátor.cz | 23. 2. 2024

Dostali jste se do exekuce? Víme, co všechno vám může exekutor zabavit

Není tajemstvím, že exekutoři kromě peněz na účtech mohou zabavovat i majetek. Jeho prodejem pak získávají finance na splacení dluhu. Kromě nezabavitelného minima, tedy částky, která vám vždy zůstane, je před exekutorem chráněno i několik dalších věcí. Třeba lednička, počítač používaný na práci, zdravotní potřeby nebo snubní prsten.

Počet lidí v exekuci sice podle dat Exekutorské komory České republiky (EK ČR) průběžně klesá, přesto se aktuálně s exekucí potýká téměř 650 tisíc fyzických osob. Stoupá navíc počet exekucí na jednoho povinného, momentálně jich má každý dlužník v průměru 6,28. Dostali jste se do podobně tíživé situace i vy? Možná vás teď napadá otázka, co všechno vám může exekutor zabavit. Hned na úvod je třeba říct, že exekutor si nevybírá, co vám zabaví a co nechá. Je vázaný předpisy, které mu jasně říkají, jak postupovat. Tak se pojďme podívat, jak to vypadá v praxi.

Blokace peněz na účtu

Tím úplně prvním, co exekutor obvykle zabavuje, jsou peníze z účtu. Po vydání exekučního příkazu dochází k zmrazení finančních prostředků na všech účtech (včetně podnikatelských, pokud jimi dlužník disponuje). Exekutor zpravidla nejprve kontaktuje banku, až potom samotného dlužníka. Je to proto, aby peníze nestihl vybrat.

Exekutor následně vyzve k dobrovolnému plnění, tedy zaplacení dluhu. Pokud tak neučiníte, budou vám po vypršení lhůty peníze automaticky strženy z účtu. To samozřejmě platí jen v případě, že zůstatek na účtu převyšuje částku, na kterou se exekuce provádí. Když peníze nestačí, může blokace v této fázi trvat šest měsíců, během kterých exekutor využije i další exekuční metody, tedy srážky ze mzdy nebo zabavení majetku.

Dokud blokace trvá, není možné provádět jakékoli platby ani vybírat peníze z účtu. Máte nárok pouze na jednorázový výběr ve výši trojnásobku životního minima jednotlivce, aktuálně tedy 14 580 Kč.

Obecně platí, že exekutor by měl postihnout pouze účty, u kterých je dlužník veden jako majitel. Pokud se ale řeší pohledávky ze společného jmění manželů (SJM), může exekutor vydat blokaci i na účet manžela nebo manželky povinného. V každém případě se vždy vyplatí s exekutorem komunikovat a spolupracovat, jinak se exekuce na účet může protáhnout i na několik let – a také se vám k původní částce budou přidávat úroky.

Půjčujte si zodpovědně

Přemýšlíte o půjčce? Vždy si vše dobře rozmyslete, zvažte své možnosti a půjčujte si jen od ověřených institucí. Prověřené nabídky najdete v našem srovnávači.

Srážky ze mzdy

Další exekuční metodou jsou srážky ze mzdy a jiných příjmů. Výše srážek se přirozeně odvíjí od výše čistého příjmu, vždy ale platí, že vám musí zůstat takzvaná nezabavitelná částka. Ta slouží k pokrytí nákladů na bydlení a základních životních potřeb – a to nejen dlužníka, ale také dalších členů domácnosti. V roce 2024 je nezabavitelná částka pro dlužníka nastavena na 12 705 Kč. Za každou vyživovanou osobu v domácnosti, tedy například za manžela či manželku a děti, je to pak 3 176 Kč. Pro orientační výpočet nezabavitelné částky můžete využít kalkulačku, kterou najdete přímo na stránkách EK ČR. Při výpočtu hrají roli i další faktory, včetně toho, zda ve výčtu exekucí máte přednostní pohledávky. Ty přímo definuje zákon – zpravidla se jedná o dlužné výživné, pohledávky daní a poplatků, pohledávky na dávkách sociálního či zdravotního pojištění, náhrady škod způsobené ublížením na zdraví a podobně.

Kromě samotné mzdy ze zaměstnání může exekutor postihnout i některé další příjmy:

nemocenské dávky,
důchod,
rodičovský příspěvek,
podporu v nezaměstnanosti,
odstupné ze zaměstnání,
odměny z DPP nebo DPČ,
stipendium.

Existují ale i příjmy, které jsou před exekutorem chráněny. Jedná se o:

porodné a pohřebné,
příspěvek při převzetí dítěte do pěstounské péče,
přídavek na dítě,
příspěvek na péči
příspěvek na bydlení,
příspěvek na živobytí a další dávky pomoci v hmotné nouzi,
daňový bonus.

Od roku 2021 platí, že si lze založit takzvaný chráněný účet, kde můžete s chráněným příjmem hospodařit. Díky tomuto účtu je možné platit kartou nebo provádět další bankovní operace i ve chvíli, kdy je váš běžný účet zablokovaný.

Zabavení majetku

Pokud peníze na účtu ani srážky ze mzdy nestáčí, může exekutor přistoupit také k zabavování majetku. I tady je ovšem vázán řadou pravidel. Obecně zase platí, že exekutor smí zabavovat pouze majetek dlužníka, není ale povinen vlastnictví jakkoli ověřovat. Zabavuje tedy vše, o čem se domnívá, že patří dlužníkovi. Pokud zabaví cizí majetek, musí jeho vlastník prokázat, že mu skutečně patří.

Zabavit lze například auto, počítač (pokud není využíván k práci), televizi, starožitnosti nebo některý nábytek. V případě nemovitosti je pak možné nařídit její dražbu. Existuje ale několik položek, které vám exekutor zabavit nesmí:

nezbytné oblečení a obuv,
základní vybavení domácnosti (například lednička, sporák, pračka, postel, ložní prádlo),
věci potřebné pro výkon povolání,
školní a studijní literaturu a potřeby,
náboženskou literaturu,
dětské hračky,
zdravotnické potřeby a léky,
osobní dopisy a fotografie,
snubní prsten,
hotovost ve výši dvojnásobku životního minima (aktuálně 9 720 Kč).