Michaela Kadlecová  | 16. 1. 2023

K čemu slouží scoring u banky a jak si ho vylepšit?

Chcete si půjčit? Pak musíte očekávat, že si vás banka, nebo jiná finanční instituce proklepne a zjistí, zda svým závazkům dostojíte a budete schopni splácet. Co vše scoring ovlivňuje a jak si ho můžete vylepšit?

Potřebujete si půjčit?

Využijte naši kalkulačku půjček, díky které zjistíte, které půjčky pro vás přicházejí do úvahy.

Prověření schopnosti splácet díky scoringu

Půjčovat bychom si měli vždy uvážlivě, to se týká i výběru půjček a institucí. I menší půjčka vás může zadlužit na celý život a vypořádat se s jejími následky nemusí být snadné. Platí jasná úměra, že půjčka je pro vás tím bezpečnější, čím více si vás banka „proklepne“ a prozkoumá vaši bonitu. Naopak, pokud poskytovatel půjčky přistupuje k prověření bonity klienta lehkovážně a nedůkladně, znamená to, že jde do většího rizika, za které si nechá patřičně zaplatit. Nejen že se vám splácení patřičně prodraží, ale může vás přivést dokonce až do krachu, neboť podmínky jsou nastavené velmi tvrdě. Správná banka chce mít v první řadě jistotu, že půjčku vrátíte a že jsou vaše příjmy dostatečné. Proto ihned po přijetí žádosti o půjčku přistoupí k prověření bonity, tedy ke scoringu žadatele. Kvůli horší bonitě žadatele banka, či jiná finanční instituce žádost o půjčku zamítne, případně si za zvýšené riziko nechá zaplatit a navýší cenu půjčky, tedy procento úroku. Kritéria pro dostatečnou bonitu žádná banka nezveřejňuje, jde o interní předpis, který znají jen její zaměstnanci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí.

Scoring – pro každou banku jiný

To, zda je pro danou bank dosažená bonita dostatečná, závisí vždy na vnitřních směrnicích banky. Posouzení rizikovosti zákazníka je různé, zatímco některá bance může stačit, jiná banka žadatele odmítne. Míra posuzování bonity u žadatele o půjčku je různá podle výše půjčky. Pokud půjde o menší půjčku, pak banka prověří jen několik ukazatelů, pokud půjde o hypotéku v hodnotě několik miliónů, pak bude prověřování důkladnější.

Co vše zahrnuje scoring žadatele?

Při zjišťování scoringu se v první řadě prověřují příjmy žadatele, dále pak jeho závazky, tedy to, kolik a jaké dluhy splácí. Zvýhodňováni jsou zaměstnanci s pracovním úvazkem na dobu neurčitou oproti podnikatelům. Jako úplný základ se vždy posuzují nesplacené půjčky. Prověřují se záznamy v bankovních (poskytnuté půjčky), i nebankovních registrech, tedy to, zda měl dotyčný problémy s platbami za energie, nebo telekomunikační služby. Záznamy v registrech se po třech letech od uhrazení dlužných částek mažou a na dotyčného se pohlíží, jako by nic nedlužil.

Které závazky se u scoringu prověřují?

- půjčky a úvěry. Jde o veškeré úvěry, tedy spotřební, hypotéky, úvěry ze stavebního spoření, leasing, kontokorentní úvěry.

- měsíční výdaje. Bonitu snižuje vyživovací povinnost u dětí, nájemné, školné, pojistné, platby za energie a služby.

Jaké dokumenty předkládáte ke scoringu a posouzení schopnosti splácet?

- potvrzení o zaměstnání (výše příjmu, smlouva se zaměstnavatelem)

- poslední daňové přiznání těch, kdo nejsou zaměstnanci

Jak si zlepšit scoring u banky

Pokud vám banka odmítne půjčku poskytnout z důvodu nedostatečné bonity, neznamená to, že máte navždy u banky „škraloup“, že vám půjčku již nikdy neposkytne a že o ni nemůžete ani požádat. Je tomu právě naopak. Za zamítnutí půjčky se není třeba nijak stydět, může sloužit i jako podnět pro zlepšení osobní výchozí situace. Zlepšit si svou bonitu může žadatel:

- splacením kontokorentu. Kontokorent se považuje za nesplacenou půjčku, která snižuje schopnost splácet.

- konsolidací půjček a snížením zátěže se splácením.

- získáním dostatečně bonitního ručitele.

- doložením dalších příjmů, například pronájmu bytů, nebo mimořádných odměn v práci

Mikropůjčky bez doložení příjmů, aneb půjčky bez scoringu

Mnozí z nás se mohou v životě dostat do svízelné situace, kdy nemají úspory a nedlouho před výplatou opravdu nutně potřebují několik tisíc na nezbytné. Například pokud se rozbije důležitý elektrospotřebič, bez kterého se neobejdete. V takovém okamžiku se mohou jevit jako nejvýhodnější řešení tzv. mikropůjčky, které poskytují nebankovní společnosti, čin většinou několik tisíc korun a které lze získat velmi rychle, během dne, nebo hodin. Často se nazývají jako „půjčky bez registrů“, tedy půjčky, při kterých nedochází k nahlížení do registrů dlužníků, takže okruh těch, kteří o ně mohou žádat, je mnohem širší. Zde je třeba připomenout, že scoring tedy dokládání bonity je výhodné i pro žadatele o půjčku, neboť snižuje riziko předlužení.

Jak vybírat mikropůjčku – jde o půjčku bez nahlížení do registru?

Pokud nelze vaši urgentní situaci řešit opravdu jinak, než abyste zažádali o mikropůjčku, volte velmi odpovědně. Mikropůjčky mohou na první pohled vypadat velmi výhodně a napoprvé se někdy nabízejí s minimálním úrokem. Je třeba si ale uvědomit, že v případě jakéhokoliv porušení splácení následují velmi vysoké penále. To může dlužníka uvrhnout do situace, kdy nedokáže půjčku splácet a jeho zatížení ještě dále roste. Mikropůjčky by tedy měly přicházet do úvahy pouze tehdy, pokud se jedná o částku, kterou lze bezpečně z další výplaty pokrýt a splatit. Poskytovatelé mikropůjček se mezi sebou liší. Zatímco někteří nabízejí ještě únosné ačkoliv velmi tvrdé podmínky, jiní poskytovatelé chtějí dlužníka vyloženě obrat a jejich podmínky jsou zcela drakonické. Proto vždy pečlivě podmínky půjčky prostudujte, pozornost věnujte zejména penále a poplatkům za nedodržení splátek. I při schvalování mikropůjček se nahlíží do registrů dlužníků, někteří poskytovatelé ale záznamy přehlíží. O to více je taková půjčka nebezpečnější.

NačítámNačítám