Michaela Kadlecová  | 29. 11. 2022

Jak platit za plyn nejméně? Spotový ceník je teď nejvýhodnější

Ceny plynu jsou stále vysoké, díky zastropování je stanovena maximální cena plynu, které se většina dodavatelů přizpůsobila a pod ni nejdou. S jednou výjimkou, a to jsou spotové tarify. Díky těm nyní skutečně ušetříte.

Získat v současné době dodavatele plynu není snadné, hlavně pokud odběratel plynem topí a má vysokou spotřebu. Mnozí dodavatelé v takovém případě nabízejí tzv. spotový ceník a slibují, že v takovém případě mohou odběratelé výrazně ušetřit. Mají pravdu a kolik nyní zákazníci se spotovým ceníkem plynu zaplatí?

Chcete ušetřit na plynu?

Využijte naší nabídky na spotový tarif plynu. Ušetříte.

Aktualizace - leden 2023

Od roku 2023 po dobu zastropování cen elektřiny a plynu již nelze spotové ceny elektřiny nabízet. Pro stát by byly kompenzace této ceny velmi nebezpečné a mohl by na nich zbankrotovat. Původně sjednané smlouvy by měly zůstat v platnosti.

Spotový ceník plynu a velkoobchodní ceny

Pokud si zákazník sjedná s dodavatelem plynu smlouvu na dobu určitou, pak vždy ví, kolik činí cena cena za kwh plynu. Stejně tak u smlouvy na dobu neurčitou, kde se cena plynu může měnit, ale dodavatel o této změně ceny vždy dopředu informuje. Pokud si zákazník sjedná spotový ceník, pak je cena plynu odvozena od ceny, která se sjednává na velkoobchodním trhu. K tomu platí zákazník ještě pevnou měsíční částku za toto sjednání svému dodavateli plynu. U některých dodavatelů jde o pevnou částku, jiní dodavatelé pak tento poplatek odvozují od toho, kolik megawatthodin plynu zákazník spotřeboval.

Kde zjistit velkoobchodní ceny plynu?

Velkoobchodní cena plynu se utváří na denní bázi, což je rozdíl oproti ceně elektřiny na burze, která se tvoří co hodinu. „Obchodování probíhá 7 dní v týdnu, 365 dnů v roce. Obchodní jednotkou je 1 obchodní plynárenský den, který trvá od 6:00 do 6:00 hodin následujícího dne. Organizovaný vnitrodenní trh s plynem umožňuje účastníkům trhu kontinuální obchodování i v průběhu plynárenského dne. Vnitrodenní trh s plynem pro daný den dodávky se otevírá v 9:00 hodin dne předcházejícího plynárenskému dni, ve kterém dochází k dodávce, a je ukončen hodinu před ukončením plynárenského dne, ve kterém dochází k dodávce. Samotné uzavírání obchodů je založeno na principu automatického kontinuálního párování zadaných nabídek na nákup a nabídek na prodej na základě ceny a časové známky zavedení nabídky. Zveřejňované ceny na našich veřejných stránkách www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trhy/plyn/vnitrodenni-trh představují vážené průměrné ceny (EUR/MWh),“ uvádí Zuzana Dvořáková ze společnosti OTE, operátora trhu s elektřinou a plynem.

Jak se vypočítá spotová cena plynu pro konkrétního zákazníka?

Vzhledem k tomu, že se plyn obchoduje vždy po jednom dni, je každý den jeho cena jiná. Sledovat tuto spotřebu je snadné, pokud má některá domácnost chytré měřáky, lze tuto spotřebu sledovat snadno. Pokud má ale domácnost běžný plynoměr, který pouze zaznamenává celkovou spotřebu, nelze měřit denní spotřebu. Tito zákazníci jsou rozděleni do určitých skupin podle toho, jaký je charakter jejich spotřeby. U zákazníků, kteří odebírají plyn, jde o rozdělení podle toho, zda plynem topí a mají velkou spotřebu, nebo ohřívají vodu, či jen na plynu vaří a jejich spotřeba je nejnižší. Toto rozdělení se nazývá typový diagram dodávky plynu. U tzv. neprůběhového měření (typ C), tedy tam, kde nelze z měřáku získat data o denní a hodinové spotřebě, se spotřeba vypočte dle tzv. „typového diagramu dodávky“. Jedná se o modelový průběh spotřeby u různých typů odběratelů, který byl vytvořen na základě skutečně prováděných měření u velkého množství zákazníků. Typové diagramy dodávky tak vyjadřují průběh spotřeby v čase v podobné domácnosti. V tomto případě je vhodné provádět jednou měsíčně samoodečet a spotřebu si zaznamenávat.

Spotový ceník a zastropování ceny plynu

Po celý příští rok by mělo platit zastropování ceny plynu, díky kterému je stanovená maximální cena plynu, tou je 3 koruny za kwh plynu bez distribučních poplatků. Díky zastropování ceny plynu se odběratel nemusí obávat, že cena vystoupá nad tuto hranici.

Spotový ceník, ano nebo ne?

O spotovém ceníku se dříve uvádělo, že ho mají využívat jen ti, kdo se v energetice vyznají, vědí, kde zjistit velkoobchodní ceny a podle nich svou spotřebu případně upravovat. Velkoobchodní ceny jsou totiž značně volatilní, to znamená, že mají obrovský rozptyl. V roce 2023, kdy platí zastropování cen plynu, ale tento rozptyl nemusí zákazníka vůbec trápit. Cena nebude nikdy vyšší než 3000 korun za MWh, naopak může být mnohdy nižší. Zákazník, který má fixovanou cenu na úrovni zastropovaných cen, nebo nad nimi, bude vždy platit strop, jeho cena nebude nikdy nižší. Z tohoto pohledu je nyní spotový ceník nejvýhodnějším řešením. To ale platí v současné době, kdy platí zastropování. Po skončení stropu již není zákazník před výstřelky spotového ceníku směrem nahoru chráněn a na to je třeba pamatovat. Na druhou stranu lze spotový ceník prakticky hned opustit a v případě, že se v budoucnosti cokoliv změní, lze vybrat jiný ceník. Co bude za rok, těžko předpovídat, ale lze očekávat, že ceny plynu výrazně klesnou. Pokud by měl zákazník ceny fixované, musel by i tehdy platit vyšší cenu než na burze. Spotový ceník může okamžitě opustit a může si objednat například fixovaný ceník za mnohem nižší cenu, než je nyní.

NačítámNačítám