Michaela Kadlecová  | 13. 4. 2022

Nehoda pod vlivem alkoholu

Pokud se prokáže, že řidič, který byl účastníkem dopravní nehody, byl pod vlivem alkoholu, musí počítat s velmi tvrdým postihem. Jak se k takové nehodě staví stát a jak pojišťovna, u které má uzavřené povinné ručení a havarijní pojištění?

V roce 2021 došlo v České republice k 4 452 nehodám pod vlivem alkoholu a 319 nehodám pod vlivem drog. Alarmující je, že 2 762 nehod způsobili viníci, kteří měli v krvi 1,5 ‰ alkoholu a více. Zbytkový alkohol do 0,24 ‰ byl prokázaný jen u 184 nehod. Opilí řidiči způsobili smrt 41 lidí, což bylo o 9 lidí méně než předchozí rok. V období 1993 – 2018 činil podíl usmrcených v důsledku vlivu alkoholu na celkovém počtu usmrcených osob 10,2 %, což znamená, že téměř každá 10. usmrcená osoba byla usmrcena v důsledku vlivu alkoholu. Alkohol za volant v České republice nepatří. Naše země totiž stanovuje nulovou toleranci, spolu se Slovenskem, Maďarskem a Rumunskem. Na druhou stranu ve Velké Británii kromě Skotska a na Maltě je povoleno 0,8 ‰ alkoholu. Přítomnost alkoholu v krvi se stanovuje prostřednictvím alkohol testeru a dále pak krevní zkouškou. Alkohol se měří pomocí certifikovaného přístroje Dräger, který může mít odchylku 0,04 promile. Zároveň může mít každý z nás určitou přirozenou hladinu alkoholu v krvi, za tuto hladinu se považuje 0,2 ‰ alkoholu. Proto je pro posouzení toho, zda je řidič pod vlivem alkoholu, považovaná hodnota od 0,24 promile.

Sháníte výhodné povinné ručení?

Využijte naši kalkulačku povinného ručení a najděte si tu nejlepší pojišťovnu během pár minut. Pojištění sjednáte i online, není nutno kamkoliv volat a docházet.

Neobstojí ani krajní nouze

Pokud jste požili alkohol, nesmíte řídit motorová vozidla v žádném případě. Neobstojí ani řešení krajní nouze. Ta je v současné době, kdy má každý mobilní telefon, může přivolat pomoc a nemusí pro pomoc řídit pod vlivem alkoholu, vlastně neexistující. Bránit se tedy policii tím, že řidič pod vlivem vezl někoho zraněného, který byl v ohrožení života, do nemocnice, není možné. Povinností řidiče je v takovém případě přivolat pomoc.

Trestní řízení, nebo přestupek?

Pokud policisté zjistí, že je řidič pod vlivem alkoholu, musí čekat trestněprávní postih, dále pak finanční od pojišťoven. Pro posouzení policií je důležité, zda viník nehody přivodil někomu další škody na majetku, nebo dokonce na zdraví a životě. Jízdu pod vlivem může policie posoudit buď jako přestupek, nebo trestný čin. Pokud při nehodě nikoho nezraníte, pak se posuzuje za hranici trestního činu jedna promile alkoholu. Váš postih bude odebrání řidičského průkazu a peněžní pokuta. Pokud bude mít řidič hladinu alkoholu v krvi vyšší než jedno promile, postih bude ještě přísnější a policie může tento skutek posoudit také jako trestní čin a s viníkem je zahájeno trestní řízení. Pokud dojde ke zranění třetí osoby, pak se skutek považuje vždy za trestní čin. Jeho postih záleží na tom, jak jsou vážné následky činu: "Je obecnou známostí, že řízení motorového vozidle pod vlivem alkoholu je nezákonné jednání, za které, pokud bude zjištěno, lze uložit vysoké sankce. Řízení pod vlivem alkoholu může být postiženo jak v rámci přestupkového anebo v rámci trestního řízení. Obecně platí, že znaky trestného činu mají jednání, která jsou závažnější povahy. O trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 trestního zákoníku se jedná, pokud řidič řídí vozidlo v tzv. stavu vylučujícím způsobilost při kterém by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku," uvádí Petr Škadra, advokát projektu www.pravnik-dopravni-nehoda.cz.

Neexistuje žádná konkrétní definice stavu vylučující způsobilost, neboť různé návykové látky působí na člověka odlišně a rozdílně ho ovlivňují se zřetelem k provozované činnosti, a proto je nutné v každém jednotlivém případě zkoumat, jakou měrou byla požitou návykovou látkou ovlivněna schopnost vykonávat pachatelem provozovanou činnost: "Podle poznatků lékařské vědy není žádný, tedy ani nadprůměrně disponovaný řidič motorového vozidla, schopen bezpečně řídit motorové vozidlo, dosáhne-li hladina alkoholu v jeho krvi nejméně 1,00 g/kg (1 promile). Přesáhne-li zjištěná hladina alkoholu v krvi řidiče 1,00 g/kg (1 promile), čeká jej téměř určitě trestní řízení. V případě zjištění viny může být řidiči uložen trest zákazu řízení, peněžitý trest a v krajních případech i trest odnětí svobody (např. pro opakované řízení pod vlivem alkoholu, způsobený závažný následek apod.) Zákaz řízení může být uložen v krajním případě až v délce 10 let, ale podle okolností případu a osoby pachatele lze očekávat trest spíše v rozpětí 1,5 až 3 let. Peněžitý trest se opět odvíjí od okolností případů, poměrů pachatele a např. jeho majetkových poměrů. Soud má poměrně široký prostor pro úvahu, ale lze očekávat sankci ve výši desetitisíců Kč. Je běžné, že soudy dávají v případě vyššího peněžitého trestu pachateli možnost měsíčních splátek. Nepřesáhne-li zjištěná hladina alkoholu v krvi řidiče 1,00 g/kg (1 promile), lze očekávat přestupkové řízení. Podle hladiny alkoholu v krvi může být řidiči uložen trest zákazu řízení od 6 měsíců až do 1 roku a pokuta od 2500 Kč až 20000 Kč. Do 0,3 promile bez bodů, více než 0,3 pak 7 bodů bodového sytému. Pokud dojde k situaci, kdy je zjištěno nejméně 1,00 g/kg (1 promile), ale z nějakého důvodu policie neposoudí věc jak trestný čin, může být řidiči uložen trest zákazu řízení od 1 roku až do 2 let a pokuta od 25000 Kč až 50000 Kč," konstatoval Petr Škadra.

Regresní nárok pojišťovny

Hlášení o pojistné události, tedy o nehodě, se dostane od policie také do pojišťovny viníka. Na té totiž požadují poškození, aby vyplatila jejich škodu z povinného ručení viníka. Pojišťovna tuto škodu vyplatí, ale následně uplatní tzv. regresní nárok a toto plnění bude vyžadovat po viníkovi. Mezi regresní nároky pojišťovny patří kromě úmyslného zavinění, nebo zavinění kvůli vědomé závadě na vozidle, právě alkohol. Jak se pojišťovny k této situaci staví? Na to neexistuje jednoznačná odpověď. Každý případ posuzují pojišťovny jednotlivě a škála řešení této situace může být různá. A to od nároku ve výši sto procent, až po úplném proplacení škody pojišťovnou. Hádat, nebo soudit se o tento regres s pojišťovnou, nemá smysl. Vina je vždy na řidiči, který požil alkohol. Nepočítejte s tím, že můžete uplatnit nárok na škodu ze svého havarijního pojištění. I v tomto případě vám pojišťovna odmítne hradit škodu: "Viník nehody kromě výše zmíněných finančních sankcí musí především nahradit způsobenou újmu – na majetku a zdraví. Podle následků nehody může tato újma dosahovat velmi vysokých částek. Normálně jsou škody vzniklé v důsledku dopravních nehod kryté z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla – tzv. povinného ručení. Tedy při běžné nehodě by mělo být odškodnění pro poškozeného uhrazeno pojišťovnou vozidla viníka nehody. Z tohoto pravidla je několik výjimek a jednou z nich je právě způsobení dopravní nehody pod vlivem alkoholu. V takovém případě pojišťovna sice uhradí vzniklou újmu poškozeným osobám, ale vyplacené plnění bude požadovat k úhradě po viníkovi nehody (tzv. regres)," informuje Petr Škadra a dodává: "Z tohoto důvodu je řízení po vlivem alkoholu extrémně nebezpečné a pokud bude zároveň způsobena dopravní nehoda, může to mít podle následků nehody pro viníka a v důsledku i pro jeho rodinu extrémní následky. Pokud by nehoda měla tragické následky, je zde dokonce riziko trestu odnětí svobody. Škoda způsobená dopravní nehodou může dosáhnout miliónových částek, které nebudou hrazeny pojišťovnou a může tak negativním způsobem ovlivnit viníka takové dopravní nehody i celou jeho rodinu po zbytek života. Pokud má viník sjednané havarijní pojištění, tak ze stejného důvodu mu plnění pojišťovnou poskytnuto také nebude."

Spolujezdec na motorce pod vlivem

Povinnost nulové hladiny alkoholu v krvi doposud patřila pouze řidičům motorových vozidel. Od 1. ledna 2022 mají tuto povinnost ale i někteří spolujezdci. Jedná se konkrétně o spolujezdce na motorových dvoustopých vozidlech, tedy na motocyklech a mopedech. Proč tomu tak je? Zatímco v autě je spolujezdec čistě pasivní, na motorce se do jisté míry podílí na ovládání vozidla, a to například vyvažováním. „Přepravovaná osoba, která se může aktivně podílet na jízdě vozidla (zejména šlapáním, bržděnním, negativním ovlivňováním rovnováhy vozidla a obdobným způsobem), nesmí během jízdy a bezprostředně před jejím zahájením požít alkoholický nápoj nebo užít jinou návykovou látku nebo zahájit jízdu v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohla být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Přepravovaná osoba podle předchozí věty je povinna podrobit se na výzvu policisty, vojenského policisty, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou,“ uvádí se v novém předpise. Pokutu za spolujezdce pod vlivem neplatí řidič, ale spolucestující, a to ve výši 1500 až 2500 korun.

Jak se má chovat řidič, který "nadýchal"?

Mgr. Petr Škadra je vedoucí advokát v Drobiš & Novotný, advokáti s.r.o., který se specializuje na dopravní trestné činy a komplexní právní pomoc řidičům v rámci dopravních nehod, radí následky alespoň minimalizovat: "V okamžiku, kdy je způsobena dopravní nehoda neexistuje magický způsob, jak se vyhnout všem následkům. Některé řidiče může napadnout prostě odmítnout se podrobit dechové zkoušce a odběru krve. Tím sice zabrání zjištění míry alkoholu v krvi, ale nevyhnou se spáchání přestupku pro odmítnutí podrobit se vyšetření, zda při řízení vozidla nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou za který lze uložit pokutu od 25000 Kč do 50000 Kč a zákaz činnosti na dobu od jednoho roku do dvou let a také 7 bodů bodového sytému. Kromě toho je třeba zdůraznit, že pokud se viník nehody bez zřetele hodného důvodu jako řidič vozidla odmítne podrobit se na výzvu příslušníka Policie České republiky zkoušce na přítomnost alkoholu, jedná se další důvod pro tzv. regres – tedy požadavek pojišťovny na úhradu škody přímo vůči viníkovi nehody. Totéž platí pro případ útěku či vzdálení se řidiče z místa nehody."

Petr Škarda, advokát projektu www.pravnik-dopravni-nehoda.cz.
Petr Škadra, advokát projektu www.pravnik-dopravni-nehoda.cz.Dobrý právník je základ

Tedy pokud jde o náhradu škody, vyhnout se následkům v podobě hrazení škody pojišťovně je velice složité: "Pokud nehoda nemá závažné následky je pro další postup podstatné, zda má řidič hladinu alkoholu nejméně 1,00 g/kg (1 promile). Pokud je dechovou zkouškou tato hodnota zjištěna, čeká řidiče téměř určitě trestní řízení. Pokud se naopak hladinu alkoholu zjistit nepodaří (např. v důsledku odmítnutí zkoušky na přítomnost alkoholu), lze očekávat, že věc zůstane v přestupkovém řízení s výše uvedenou sankcí. Toto ovšem neplatí, pokud je nehodou způsobena újma na zdraví. V takovém případě bude věc řešena v trestním řízení v podstatě v každém případě. Bez ohledu na průběh a následky nehody, nebo řízení pod vlivem alkoholu bez způsobení nehody, lze jen doporučit co nejdříve se obrátit na advokáta zabývajícího se obhajobou řidičů. Dobře řízenou obhajobou je možné hrozící následky – zejména v podobě hrozícího zákazu řízení, když ne odvrátit, tak alespoň minimalizovat."

NačítámNačítám