Michaela Kadlecová  | 22. 3. 2022

Ubytovali jste Ukrajince? Platí pro ně vaše pojištění domácnosti a odpovědnosti?

Do České republiky míří zástupy uprchlíků z Ukrajiny. Ubytovávat se je snaží různé instituce, pomáhají ale i jednotlivci, kteří jim poskytují azyl ve svých domovech. Jak je to s pojištěním domácnosti a odpovědnosti, pokud svůj domov sdílíte s návštěvou ze zahraničí?

V článku se dozvíte:

Pojištění domácnosti, nemovitosti a odpovědnosti pro ukrajinskou návštěvu

Pojištění domácnosti, nemovitosti a odpovědnosti se běžně vztahuje na rodinu a její příslušníky, kteří v uvedené domácnosti bydlí. Pokud kdokoliv z nich přivodí nějaký malér, při kterém dojde v domácnosti ke škodám na majetku, například nechá puštěný kohoutek, takže domácnost i sousedy vytopí, nebo nesfoukne správně svíčku a v domácnosti začne hořet, pak je možné se vždy obrátit na pojišťovnu, která by měla škodu uhradit. Pokud způsobíte neúmyslnou škodu někomu vy, pak lze tuto škodu nahradit z pojištění odpovědnosti, které se běžně nazývá „pojistkou na blbost“. I ta se běžně vztahuje na všechny členy rodiny. Považuje se ale za vaši rodinu ukrajinská rodina, které jste poskytli ubytování v nouzi? Pokud do domova zavítá návštěva a způsobí zde škodu, pak škodu není možné uplatňovat na pojišťovně, ale je třeba ji vyžadovat přímo po viníkovi. Jak je tomu, pokud bydlí ve vaší domácnosti návštěva z Ukrajiny, které takto pomáháte?

Pojištění pro všechny členy domácnosti

Pokud vaši rodinu rozšíříte dočasně o několik návštěvníků z Ukrajiny, je pochopitelně větší šance, že k nějakému tomu maléru dojde. Více než polovina všech uprchlíků jsou děti, což tuto šanci ještě zvyšuje. Pokud jste je přijali do své domácnosti, abyste jim pomohli a nenecháváte si od nich platit nájem, pak jsou považováni za členy domácnosti, takže se na ně veškeré pojištění vztahuje. Pokud tedy neúmyslnou škodu způsobí někdo z nich, pak můžete žádat pojišťovnu o úhradu. A to ať už došlo ke škodě ve vaší vlastní domácnosti, škoda vznikla na vašem majetku a hradí se z pojištění domácnosti (vybavení domácnosti, tedy nábytek, elektronika…) a pojištění nemovitosti (pevné části domácnosti), nebo pokud došlo ke škodě někoho jiného, například vašich sousedů, která se hradí z pojištění odpovědnosti.

Sháníte výhodné pojištění domácnosti?

Využijte naši kalkulačku pojištění domácnosti. Stačí uvést pár informací o vašem domově a během minuty zjistíte, jaké ceny vám nabídneme.

Pojištění platí i pokud přijímáte peníze od vlády

Česká vláda schválila finanční pomoc těm, kdo poskytují ubytování Ukrajincům. Pokud tuto finanční pomoc budete přijímat, nemusíte se bát, že v takovém případě se na vás bude pohlížet jako na ty, kdo poskytují komerční nájem. Pojištění domácnosti, nemovitosti a odpovědnosti se bude na vaši ukrajinskou návštěvu vztahovat, i pokud jste příjemcem této pomoci. Nejde totiž o příjem, ale o náhradu výloh, které s ubytováním válečných uprchlíků máte. Tato náhrada se ani jako příjem nedaní. Pokud jste pronajali Ukrajincům byt a za tento pronájem pobíráte nájem, pak platí pravidla jako pro běžné pronájmy.

Pozor na výluky pojištění

Pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti kryje vždy jen ty škody, ke kterým došlo neúmyslně, tedy například neopatrností. U pojištění domácnosti, nemovitosti a odpovědnosti platí také určité výluky. Pokud například ke škodě dojde tehdy, když prokazatelně víte o nějaké závadě, například na elektroinstalaci, závadu neřešíte a nakonec dojde k požáru, pojišťovna se může zdráhat plnění vyplatit. Ve výlukách je také škoda, která se stala pod vlivem alkoholu. Běžné maléry, ke kterým dojde nepředvídaně a které si opravdu nepřejete, kryje toto pojištění spolehlivě.

NačítámNačítám