Michaela Kadlecová  | 9. 3. 2022

Jak na pojištění v místě války? Platí výluky z pojištění

V Evropě zuří válka, která obrátila životy mnoha z nás vzhůru nohama. Jde o zcela mimořádnou situaci, která mění zažitá pravidla. Co se pojištění týká, neplatí automaticky, že jste v čase války nepojistitelní. Válka sice patří mezi tzv. výluky v pojištění, ale i tak vás v určitých případech pojištění ochrání.

Výluka v pojištění

Válečný konflikt patří do výluk pojištění stejně jako vzpoury, povstání, stávky, terorismus, zásah státní moci nebo působení jaderné energie. Ve všech těchto případech se pojišťovna zříká odpovědnosti za hrazení případné škody. To, zda je země ve válečném konfliktu, nevyhodnocuje samotná pojišťovna, ale řídí se názorem Ministerstva zahraničí České republiky. To v okamžiku vypuknutí války na Ukrajině vydalo následující prohlášení: „S ohledem na probíhající vojenskou invazi Ruské federace na Ukrajinu byl na Ukrajině vyhlášen válečný stav a došlo k podstatnému zhoršení bezpečnostní situace, MZV ČR varuje před jakýmikoliv cestami na Ukrajinu. MZV ČR vyzývá občany ČR, aby okamžitě opustili Ukrajinu. Velvyslanectví ČR v Kyjevě i Generální konzulát ve Lvově byly dočasně uzavřeny.“ Českým občanům se tedy výslovně nedoporučuje, aby na Ukrajině pobývali, aby sem jezdili, případně by ji měli okamžitě opustit.

Kdy můžete změnit pojištění a ušetřit na něm?

Nastavte si našeho Hlídacího vlka, díky kterému vás včas upozorníme, že můžete vyměnit vaše pojištění a nabídneme vám levnější varianty. Zdarma a automaticky.

Aktivní, nebo pasivní účast?

V současné době tedy na Ukrajině zřejmě nebude příliš českých občanů. Jak pojišťovna nazírá na nehodu vozidla dobrovolníka, který jede za ukrajinské hranice s humanitární pomocí? V takovém případě budou pojišťovny posuzovat zřejmě případ od případu. Pokud takové vozidlo přijde k úhoně při banální nehodě, která by se stala i v době míru, pojišťovna se nebude zdráhat plnění uhradit. Pokud vjede do válečné zóny, kam se běžným civilistům rozhodně nedoporučuje vstupovat, a nehoda se stane tam, s plněním nemůže počítat. Na místě přímo zasaženém válkou pojišťovna rozlišuje mezi tzv. pasivní účastí a aktivní účastí. Při pasivní účasti je klient na místě konfliktu, kterým může být značně poškozený, ale nebojuje. Naopak aktivní účast znamená boj. Zatímco aktivní účast v boji žádná pojišťovna na světě nepojistí, při pasivní účasti lze u některých pojišťoven požadovat plnění. V případě pojištění osob je to u pojišťovny Allianz a Pillow, ostatní pojišťovny se buď staví k plnění na válkou zmítaném území odmítavě, nebo své podmínky nespecifikují. V takovém případě je více než pravděpodobné, že by škodu neuhradily. Zcela vyloučené je na území Ukrajiny plnění z havarijního pojištění, dále z pojištění majetku. Zcela klíčové je tedy zjištění, zda má škoda přímou souvislost s válkou, nebo zda jde o škodu, ke které by došlo v jakýchkoliv podmínkách. I v takovém případě je třeba ale podotknout, že například asistenční služby na území Ukrajiny jsou omezené, nebo prakticky zablokované.

Pojištění pro válečné profesionály

Je hned několik profesí, které se přes nebezpečí vydávají do válečných oblastí, neboť jde o součást jejich práce. Jde o válečné zpravodaje a pracovníky humanitárních misí. Ti sem nejedou zcela bez krytí, jejich zaměstnavatel jim může sjednat speciální oborové pojištění u EVR Evropské pojišťovny. Toto pojištění si nemůže sjednat jednotlivec, který se na válečné území vydává, ale pouze ten, kdo vyjíždí v rámci mezinárodní organizace, či vydavatele, televizní společnosti apod. Samostatný dobrovolník, který se vydá na místo válečného konfliktu s tím, že zde chce pomáhat, je tedy nepojistitelný.

NačítámNačítám