Michaela Kadlecová  | 8. 9. 2021

Připravte se již nyní na zdražení elektřiny 2022

Před několika měsíci jsme vás informovali o zdražení elektřiny v 2020 a bohužel se naše předpovědi do puntíku naplnily. Příznivá ale není ani předpověď do budoucna a my vás tedy musíme varovat i před zdražením 2022.

Zdražení elektřiny 2022 je v dohlednu

Proč elektřina neustále zdražuje a proč nemáme ani v budoucnu příliš čekat, že by se situace mohla alespoň trochu vylepšit. Příčin je hned několik. Na jedné straně se jedná o to, že Evropa ustupuje od neekologických zdrojů elektřiny, což ji patřičně prodraží, nepopíratelný vliv má také koronavirová pandemie, ale také to, že do Evropy neproudí tolik plynu, kolik by potřebovala a i to má na vývoj ceny elektřiny svůj vliv. Proberme si jednotlivé důvody zdražení elektřiny a na závěr vám přidáme několik tipů, jak se zdražování bránit. Připomeňme, že cena elektřiny se skládá ze dvou hlavních složek. Z části, kterou stát reguluje, a patří k ní distribuční poplatky, dále například daň z elektřiny, nebo poplatek na podporu obnovitelných zdrojů. Tuto část ceny nelze ovlivnit, stanovují ji státní organizace.

Chcete ušetřit na elektřině?

Zafixujte si cenu elektřiny dokud je čas!

Neregulovaná tržní cena elektřiny

To ale neplatí o druhé části ceny elektřiny, části neregulované, ta se řídí ceníky dodavatelů elektřiny. Tato cena elektřiny vzniká tržním způsobem, každý dodavatel elektřiny si ji tedy stanovuje podle svého uvážení. Dodavatel elektřinu nevyrábí, ale nakupuje ji na velkoobchodních trzích, tzv. burzách elektřiny. Od ceny, za kterou ji koupí zde, se odvíjí i cena, kterou může nabídnout maloobchodnímu zákazníkovi. Vývoj ceny elektřiny na maloobchodních trzích tedy do značné míry kopíruje vývoj ceny elektřiny na trzích velkoobchodních. To, za kolik je dodavatel schopen cenu elektřiny nabízet, ale závisí ještě na dalších faktorech. Zejména na tom, zda byl prozíravý a nakoupil si dostatečné množství elektřiny, když se prodávala za příznivou cenu a může ji do budoucna svým zákazníkům nabízet. Jde tedy o zcela tržní prostředí a o to, nakolik je určitý dodavatel prozíravý a ví, kdy investovat. "V Centropolu nakupujeme elektřinu průběžně a na více let dopředu. Staráme se o dodávky elektřiny i plynu pro naše zákazníky již 19 let a je důležité, aby nám naše nákupní strategie pomáhala zákazníkům poskytovat trvale nižší ceny, než jsou ceny u tradičních i jiných dodavatelů. K tomu nám pomáhají také nižší náklady," uvádí Jiří Matoušek, ředitel marketingu společnosti Centropol.

Vývoj velkoobchodní ceny elektřiny

Velkoobchodní cena elektřiny v poslední době prudce roste. Právě nyní, tedy na začátku září 2021 se na pražské burze prodávala za cenu 94 EUR za megawatthodinu, v sousedním Německu za 91 EUR za megawatthodinu. Jde o naprosto rekordní ceny, které jsou doposud nejvyšší v historii. Na začátku roku 2021 se elektřina prodávala za 50 EUR za megawatthodinu. Vývoj ceny elektřiny na velkoobchodních trzích tedy zcela pohřbívá naděje na to, že by koncoví odběratelé mohli v dohledné době platit za elektřinu méně. "V zásadě jsou důvody růstu ceny elektřiny na velkoobchodním trhu dva. Prvním je zpřísnění závazků klimatických dohod a na ně navázaný dramatický růst cen emisních povolenek. Tady je třeba říci, že emisní povolenky se také staly předmětem zájmu investorů a jejich cena je tak nezanedbatelným způsobem deformovaná. Otázkou také zůstává, zda je Evropa na tak rychlý a razantní odklon od fosilních paliv připravená, a zda dokáže odstavené zdroje elektřiny adekvátně nahradit. Pravděpodobně také poroste cena plynu. Pokud jde o druhý důvod zdražení, tedy zvýšenou poptávku po elektřině, ta vychází zejména z oživení ekonomiky po útlumu způsobeném covidovou pandemií, kterou snad svět postupně překonává, a vrací se na prorůstovou křivku," předpovídá Jiří Matoušek.

Přečtěte si: Zdražení elektřiny 2021

Evropa přechází na obnovitelné zdroje

I zdražení elektřiny 2022 má za důvod přechod výroby elektřiny na ekonomické zdroje, což se patřičně prodraží. Navíc mnozí odborníci vysvětlují, že pokud bude na obnovitelné zdroje přecházet pouze Evropa pro celosvětové klima nebude mít tento přechod takovou váhu. Největšími znečišťovateli vůbec je totiž Čína, Spojené státy a Indie. Evropská unie je jejich pouhým zlomkem. Nicméně závěry Evropské komise jsou jasné a i u nás budeme opouštět elektrárny na uhlí. V současné době se počítá, že poslední elektrárna na uhlí by měla vyhasnout někdy v roce 2030. Elektřiny ale potřebujeme vyrábět stále více a obnovitelných zdrojů i přes jejich značnou podporu stále není dost. Vodní elektrárny, větrné elektrárny, bioplynky, solární elektrárny se budují i u nás, ale jejich rozvoj nejde dostatečně rychle. Evropská koncepce energetiky sice předpokládá, že bychom měli jednou vyrábět 100 % elektřiny pouze z obnovitelných zdrojů, k tomu by nám měl pomoci technologický pokrok, ale během pár let to jistě nebude možné. Již nyní je ale jasné, že přechod na obnovitelné zdroje elektřinu výrazně prodraží. Panují totiž velké obavy, že elektřiny nebude dost, případně, že se bude vyrábět velmi draze. Inovace elektráren, přestavby na paroplynové stanice s sebou přinášejí značné investice, které vždy nakonec zaplatí koncový odběratel.

Cena emisních povolenek stoupá

Emisní povolenky se prodávají od roku 2005. Jde o nástroj boje proti klimatickým změnám, jedna povolenka umožňuje vypustit do ovzduší tunu oxidu uhličitého. Povinně si je musí nakupovat všichni velcí znečišťovatelé ovzduší, takže jsou to průmyslové podniky, dále teplárny a také uhelné elektrárny. Pokud některý znečišťovatel vypustí emisí více, musí si povolenky dokoupit a ještě zaplatit pokutu. S povolenkami se obchoduje, pokud některý ze znečišťovatelů zefektivní výrobu, vyprodukuje méně emisí a některé povolenky ušetří, pak je může nabídnout na trhu povolenek. Počet emisních povolenek v oběhu se postupně zmenšuje a to vše vytváří tlak na jejich cenu. Zatímco před pěti lety stála jedna povolenka kolem pěti EUR, nyní je to 62 EUR a na začátku roku to bylo ještě 33 EUR. Pokud tedy elektrárna výrobu elektřiny výrazně nemodernizuje, musí tuto cenu promítnout do ceny, za kterou bude elektřinu prodávat.

Zdražení elektřiny 2022
Pro zdražují emisní povolenky?
Kalkulator.cz

Elektrárny na plyn

V mezičase by tedy měly elektrárny přecházet na plyn, coby hlavní zdroj energie. To se sebou nese závislost na dodavatelích plynu a jejich politice. Například právě nyní Rusko omezuje dodávky plynu do Evropy a jeho cena tedy roste. Na cenu elektřiny má také vliv to, že mnohé státy na západ od nás zavírají jaderné elektrárny, značné aktivity vyvíjí Německo, které jadernou energetiku zcela opouští.

Dobrý čas na fixaci a srovnání dodavatelů elektřiny

Co si tedy se zvyšující se cenou elektřiny? Lze se alespoň nějak účinně bránit? Bezesporu ano. Stále se totiž vyplatí fixace ceny elektřiny, to znamená závazek, že budete rok či dva odebírat od jednoho dodavatele. Zejména pokud máte topení na elektřinu, mohou být náklady na vytápění vyšší o značnou částku. Orientace na vytápění elektřinou se tedy do budoucna neukazuje jako příliš prozíravá. Právě nyní je tedy jistě vhodná doba pro srovnání dodavatelů elektřiny a vyvázání se ze závazku, který by znamenal výrazné zdražení. Na Kalkulátor.cz lze využít kalkulačku elektřiny a díky tomu snadno zjistit, zda není možné s některým tarifem ušetřit. "Současná situace, kdy rostou ceny, umožňuje rychleji změnit dodavatele i bez hrozby smluvních sankcí. Zdražení tak zákazník může do jisté míry eliminovat právě výběrem dodavatele, a zpravidla fixací ceny. Je ale potřeba rozhodovat uvážlivě. Porovnat si konkrétní ceníky a dívat se také na to, co se stane po uplynutí prvního smluvního závazku. U některých dodavatelů pak cenové podmínky už nebývají zdaleka tak výhodné jako ty akviziční. Účinným ochranným prvkem proti zdražení tak mohou být úspory, především ty systémové. Pro své zákazníky hledáme úspory dlouhodobě a výborně se osvědčuje optimalizace nastavení distribuční sazby a hlavního jističe. Z našeho výzkumu z letošního jara vyplynulo, že více než 75 % odběratelů v České republice přeplácí za energie, a právě vhodná kombinace distribuční sazby a hlavního jističe může dopady zdražení na rodinný rozpočet výrazně zmírnit," upozorňuje Jiří Matoušek.

NačítámNačítám