Standard

  • Limit pojištění 50/50 milionů
  • Asistenční služby “S” a úrazové pojištění řidiče
  • Přímá likvidace

Generali Česká pojišťovna

Standard

  • Limit pojištění 50/50 milionů
  • Asistenční služby “S” a úrazové pojištění řidiče
  • Přímá likvidace

  • K pojištění STANDARD získáte právní ochranu zdarma. Součástí pojištění jsou asistenční služby “S” a úrazové pojištění řidiče. Získáte také službu přímé likvidace, to znamená, že pokud vás někdo nabourá, pojišťovna za vás vše vyřídí s pojišťovnou viníka. Limity pojistného plnění pro újmu na zdraví třetích osob a škody na majetku třetích osob jsou nastaveny na 50 milionů Kč.