Standard POV

  • Limit pojištění 44/35 milionů
  • Asistenční služby a úrazové pojištění řidiče
  • Pojištění osobních věcí řidiče a rodinných příslušníků

ČSOB pojišťovna

Standard POV

  • Limit pojištění 44/35 milionů
  • Asistenční služby a úrazové pojištění řidiče
  • Pojištění osobních věcí řidiče a rodinných příslušníků

  • V základním balíčku Standard získáte asistenční služby, úrazové pojištění řidiče, pojištění osobních věcí řidiče a pojištění osobních věcí rodinných příslušníků. Limity pojistného plnění pro újmu na zdraví třetích osob jsou nastaveny na 44 milionů a škody na majetku třetích osob na 35 milionů Kč.