Standard HAV

    ČSOB pojišťovna

    Standard HAV


    V základním balíčku Standard získáte asistenční služby, úrazové pojištění řidiče, pojištění osobních věcí řidiče a pojištění osobních věcí rodinných příslušníků. Limity pojistného plnění pro újmu na zdraví třetích osob jsou nastaveny na 44 milionů a škody na majetku třetích osob na 35 milionů Kč.