Premiant POV

  • Limit pojištění: 200/200 milionů
  • Asistenční služby, úrazové pojištění řidiče, pojištění osobních věcí
  • Pojištění škod na vlastním vozidel, zapůjčení náhradního vozidla

ČSOB pojišťovna

Premiant POV

  • Limit pojištění: 200/200 milionů
  • Asistenční služby, úrazové pojištění řidiče, pojištění osobních věcí
  • Pojištění škod na vlastním vozidel, zapůjčení náhradního vozidla

  • Balíček Premiant nabízí špičkovou ochranu pro vaše vozidlo s vysokými limity. Získáte asistenční služby, úrazové pojištění řidiče, pojištění osobních věcí řidiče, pojištění osobních věcí rodinných příslušníků, pojištění škod na vlastním vozidle při zaviněné nehodě a zapůjčení náhradního vozidla při střetu pádu či nárazu. Limity pojistného plnění pro újmu na zdraví třetích osob a škody na majetku třetích osob jsou nastaveny na 200 milionů Kč.