Obchodní podmínky dodavatelů energií. Na co si dát pozor?

Dodavatelů elektřiny a plynu je mnoho, v současné době v Kalkulátor.cz porovnáváme více jak stovku dodavatelů elektřiny a necelou stovku dodavatelů plynu. Každý z nich nabízí nejen jinou cenu, ale také poněkud odlišné obchodní podmínky. Na co si máte v obchodních podmínkách dodavatelů energií dát pozor?

Přečtěte si více zde.

Na čem chcete ušetřit?


Máte po ruce svoje poslední vyúčtování?


Ve srovnání najdete
611 nabídek
108 dodavatelů elektřiny a plynu

E.ONČEZInnogyPRECentropolMND

+ 102 dalších

Dodavatelů elektřiny a plynu je mnoho, v současné době v Kalkulátor.cz porovnáváme více jak stovku dodavatelů elektřiny a necelou stovku dodavatelů plynu. Každý z nich nabízí nejen jinou cenu, ale také poněkud odlišné obchodní podmínky. Na co si máte v obchodních podmínkách dodavatelů energií dát pozor?

Přečtěte si více zde.

Jak se vyznat ve všeobecných obchodních podmínkách dodavatelů energií?

Obchodní podmínky dodavatelé mají vždy na svém webu k nahlédnutí, což jim ukládá zákon. Řekněte ale popravdě, četli jste je vždy celé? Obchodní podmínky dodavatelů jsou vždy psané malým písmem, jsou dlouhé na několik stránek a jsou psané speciálním jazykem, kterému není snadné porozumět. Přitom rozhodně nelze říci, že jsou obchodní podmínky MND a obchodní podmínky ČEZ zcela stejné. I obchodní podmínky E.ON musí vyhovovat platným zákonům, ale nakonec je na samotném dodavateli, jak své obchodní podmínky upraví.

Naštěstí vy už nemusíte všechny obchodní podmínky studovat, protože jsme to udělali za vás. Pečlivě jsme je všechny pročetli, všimli si, co nějak vybočuje ze zaběhnutých pořádků a rádi se s vámi o naše znalosti podělíme. Na co byste si měli u jednotlivých dodavatelů elektřiny a dodavatelů plynu dát pozor? Jaké jsou nejčastější chytáky obchodních podmínek dodavatelů?

Jak vypovědět smlouvu?

Je třeba pro výpověď písemná forma, nebo stačí i e-mail, nebo telefon? A je rozdíl mezi výpovědí u smlouvy na dobu určitou a smlouvy na dobu neurčitou? Kdy nejpozději je potřeba to začít řešit? Spousta otazníků na které existuje spousta odpovědí. Některé se dají sjednotit a platí pro u všech dodavarelů stejně. Ale většinou se podmínky liší u každého dodavatele. Zde je základní přehled těch největších dodavatelů.

ČEZ

E.ON

CENTROPOL

INNOGY

MND

PRE

ZPŮSOB OZNÁMENÍ VÝPOVĚDI

písemnou formou

písemnou formou

písemnou formou

písemnou formou, dohodou, odstoupením

písemnou formou

písemnou formou, pokud se strany nedohodly jinak

Smlouva na dobu určitou versus smlouva na dobu neurčitou

Podmínky se však začínají lišit a komplikovat v případě konkrétních smluv.

PŘÍKLAD - GRAFIKA ČASOVÁ OSA S KONKRÉTNÍMI TERMÍNY

ČEZ

E.ON

CENTROPOL

INNOGY

MND

PRE

SMLOUVA NA DOBU URČITOU

nejpozději 3 měsíce před jejím uplynutím

určité časové rozmezí, které se u jednotlivých tarifů liší

výpovědní okno 4. - 3. měsíce od ukončení smlouvy

určité časové rozmezí, které se u jednotlivých tarifů liší

na dobu určitou jsou pouze dodatkové balíčky

nejpozději 4 měsíce před uplynutím sjednané doby

SMLOUVA NA DOBU NEURČITOU

3 měsíce výpovědní lhůta a začíná běžet 1. den následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi

3 měsíce výpovědní lhůta a začíná běžet 1. den následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi

3 měsíce výpovědní lhůta a začíná běžet 1. den následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi

3 měsíce výpovědní lhůta a začíná běžet 1. den následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi

3 měsíce výpovědní lhůta a začíná běžet 1. den následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi

možnost výpovědi je vždy uvedena ve smlouě

Naše doporučení

výhodnější je smlouva na dobu neurčitou
za určitých podmínek je možné vypovědět smlouvu i po zahájení dodávky elektřiny/plynu
nejjistější je podat výpověď (žádost o ukončení smlouvy) písemně

Co je dáno zákonem?

Občanský zákoník, § 1829 odst. 1

Smlouvu, kterou uzavřete s dodavatelem mimo jeho obchodní prostory nebo distančním způsobem, můžete bez poplatků vypovědět do 14 dnů od uzavření. Výpověď musí být podána písemně.

Energetický zákon č. 458/2000 Sb., § 11a odst. 5

Zvýší-li dodavatel cenu za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změní-li jiné smluvní podmínky, je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. To neplatí, pokud držitel licence oznámí zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu jiných smluvních podmínek nejpozději třicátý den přede dnem jejich účinnosti a současně zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od smlouvy. V takovém případě je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy nejpozději desátý den přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek.

Další možnosti ukončení smlouvy

U každého dodavatele enregií existují další doplňující možnosti, při kterých je možné ukončit smlouvu jak ze strany dodavatele, tak ze strany zákazníka.

Na straně zákazníka to například může být:

dodavatel bezdůvodně ukončí dodávku
dodavatel neposkytuje služby související s dodávkou energií
do 12 měsíců od podpisu smlouvy nedojde k zahájení dodávky energií
právní rozhodnutí o úpadku dodavatele
dodvatel je v prodlení se zaplacením splatného závazku
do 10 dnů od zvýšení cen nebo změny podmínek

Na straně dodavatele to pak může být:

zákazník neplní platební povinnosti
zákazník se dopustí neoprávněného odběru
zákazník je v insolvenčním řízení
ojde k přerušení dodávky do odběrného místa na delší dobu než 10 dnů
do 12 měsíců od podpisu smlouvy nedojde k zahájení dodávky energií = dodavatel si bude účtovat penále ve výši ušlého zisku
zákazník odebírá energie od dalšího dodavatele během doby trvání úvazku
dodavateli vznikne škoda v důsledku porušení smlouvy zákazníkem

Nastavte si vašeho Hlídacího vlka

Pusťte z hlavy všechny důležité termíny a konce úvazků. Přenechte vaše starosti našemu Hlídacímu vlkovi. Postará se o správné nastavení a včas vás upozorní na blížící se termín.

Začít hlídat teď