BIDLI energie
BIDLI energie

BIDLI energie

Společnost Bidli je na trhu stabilně již 17 let. Věnuje se nemovitostem, financím, investicím, stavbami, pojištění , interiéry a energiemi. V České republice má 31 poboček. Energie začala zákazníkům dodávat od roku 2017. V ČR mají kolem 2500 odběrných míst. Bidli Energie je signatářem Etického kodexu Energetického regulačního úřadu.

Bidli Energie nabízí jeden produkt pro plyn i elektřinu. Jedná se o produkt Partner, který se sjednává standardně na dobu neurčitou, ale lze poptat i na dobu určitou, kde dochází k automatickému prodloužení na stejnou dobu trvání. Cena produktu není fixní, může se tedy během doby trvání úvazku měnit. Dodavatel však vždy zákazníka musí předem o takové změně upozornit. Obchodní podmínky jsou delší, ale transparentní. Společnost si u smluv na dobu určitou účtuje smluvní poplatek, za předčasné vypovězení smlouvy. Smluvní poplatek je stanoven za každé odběrné místo zvlášť, a to ve výši 300,- Kč za každou započatou MWh roční předpokládané spotřeby uvedené ve Smlouvě.

Klientům nabízí portál, který je spojený skrz všechna odvětví společnosti.

BIDLI energie
BIDLI energie

Adresa

Jindřišská 889/17, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha